Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Wkrótce legalne parkowanie na ul. Smoluchowskiego

Parkowanie na ul. Smoluchowskiego

Zmiany w organizacji ruchu przy szpitalach na ul. Smoluchowskiego umożliwią postój samochodów oraz ułatwią poruszanie się pieszych po chodniku.

Mieszkańcy przyjeżdżający autem do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego albo Szpitala Chorób Zakaźnych przy ul. Smoluchowskiego często nie mogli znaleźć miejsca parkowania lub parkowali samochód w sposób nieprzepisowy. Interwencje strażników wzbudzały niejednokrotnie negatywne emocje u osób, które decydowały się na zaparkowanie samochodu, mimo obowiązującego znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się”.

Straż Miejska w Gdańsku, rozumiejąc potrzeby mieszkańców dojeżdżających do szpitali, po przeanalizowaniu możliwości zmian w oznakowaniu, skierowała wniosek do Komisji ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego ZDiZ. Komisja pozytywnie ustosunkowała się do naszej propozycji.

W najbliższym czasie cała strona ulicy przy dawnym stadionie Lechii będzie udostępniona do parkowania. Znikną znaki zakazu zatrzymywania. Aby jednak umożliwić pieszym pacjentom swobodne poruszanie się po chodniku, będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania wzdłuż całej ulicy po stronie szpitali. W pierwszej fazie ustawione zostaną same znaki zakazu zatrzymywania. Oczekując jednak od kierowców bezwzględnego respektowania ruchu pieszych po chodniku i stosowania się do nowego oznakowania, docelowo przewidziane są pod znakami tabliczki T-24, wskazujące, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela.