Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Wjazdówkę na Stare Miasto kupimy tylko w Komendzie Straży Miejskiej

Zmiany w przepisach Ministra Finansów.

W związku ze zmianami w przepisach, od dnia 1 maja 2011r. strażnicy miejscy w patrolach przestaną sprzedawać jednorazowe zgody na wjazd i parkowanie w strefie ograniczonego ruchu. Wiąże się to z Rozporządzeniem Ministra Finansów, które nakłada obowiązek posiadania kas fiskalnych. Zarówno zgody jednorazowe jak i  abonamenty płatne są do nabycia w Komendzie Straży Miejskiej w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 54/60 w kasie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 14.30 (środy 10.00 – 17.00) a zgody jednorazowe przez całą dobę u dyżurnego Straży Miejskiej. Jednorazowa zgoda na wjazd i parkowanie w strefie ograniczonego ruchu wynosi 14 zł.

Przypominamy że wjazd w strefę ograniczonego ruchu bez wymaganej zgody lub abonamentu zagrożony jest karą do 500 zł lub wnioskiem do sądu a na sprawcę wykroczenia nakładane jest obligatoryjnie 5 punktów karnych.