Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Wizyta gości z Litwy

Autor: Monika Domachowska
W dniach 17-18 kwietnia w Gdańsku gościła dwuosobowa delegacja Oddziału Porządku Publicznego z Wilna. Wizyta stanowiła okazję do wymiany doświadczeń i poznania specyfiki pracy każdej ze służb.
Przy stoliku siedzą Zastępca Prezydenta Gdańska, Komendant Straży Miejskiej oraz dwójka strażników z Wilna.

Dwójka funkcjonariuszy reprezentuje Oddział Porządku Publicznego, pełniący w Wilnie zadania Policji Municypalnej. 17 kwietnia goście spotkali się z Zastępcą Komendanta Straży Miejskiej w Gdańsku ds. operacyjnych Andrzejem Czeranem. 18 kwietnia natomiast odwiedzili Zastępcę Prezydenta Gdańska ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu Piotra Borawskiego. W spotkaniu uczestniczył również Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku Leszek Walczak. Nawiązanie współpracy pomiędzy gdańską a wileńską formacją i będące jej częścią wzajemne wizyty mają służyć przede wszystkim wymianie doświadczeń i dzieleniu się interesującymi rozwiązaniami.

Zastępca Komendanta Andrzej Czeran stoi wraz z dwójką strażników z Wilna.

Podczas spotkania w siedzibie Straży Miejskiej rozmawiano m.in. o zadaniach i zakresie uprawnień każdej z formacji. Okazuje się, że są one zbliżone, choć są też między nimi pewne różnice, poczynając od liczby pracowników każdej z nich. Mianowicie w Wilnie cała grupa liczy 92 osoby, z czego 35 zajmuje się patrolowaniem ulic. W Gdańsku jest nas ponad 300. W litewskiej formacji nie ma stopni służbowych, wszyscy pracownicy są zatrudnieni na stanowiskach starszych specjalistów. Oddział Porządku Publicznego jest młodszy od Straży Miejskiej w Gdańsku – liczy sobie 15 lat. Inaczej niż w Gdańsku, w Wilnie każdy z patroli pełni zadania zarówno interwencyjne, jak i dzielnicowe. W stolicy Litwy funkcjonuje aplikacja zgłoszeniowa, nie ma natomiast całodobowego telefonu zgłoszeniowego. Telefon działa tylko w godzinach pracy funkcjonariuszy, czyli w tygodniu i w niedziele od godz. 5 do godz. 23, a w piątki i soboty do godz. 2 w nocy.

Strażnicy przed i w pojeździe specjalistycznym straży miejskiej.

 Aby jeszcze lepiej poznać specyfikę pracy w Straży Miejskiej w Gdańsku, goście z Wilna odwiedzili jedno ze studiów monitoringu wizyjnego oraz Stanowisko Kierowania Straży Miejskiej w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego (jest to miejsce, gdzie są odbierane wszystkie zgłoszenia przychodzące na numer 986). Odwiedzili również Referat Ekologiczny, w którym m.in. zapoznali się z wyposażeniem i funkcjonalnością specjalistycznego pojazdu. Goście wzięli także udział, wraz ze strażnikami z Referatu Dzielnicowego I, w patrolu interwencyjnym, podczas którego mogli przyglądać się, jak w praktyce wygląda praca gdańskiego strażnika miejskiego. Uczestniczyli m.in. w zadysponowaniu holowania niezgodnie z przepisami zaparkowanego samochodu.

Dwójka gdańskich strażników miejskich z psem i dwójką gości z Litwy.

Funkcjonariusze wzięli także udział w zajęciach dla dzieci prowadzonych przez gdańskich strażników z Referatu Profilaktycznego. Wybrali się w związku z tym razem z nimi do jednej ze szkół podstawowych i uczestniczyli w zajęciach dotyczących właściwego postępowania ze zwierzętami.