Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Wiwat Gdańsk!

Strażnicy miejscy z Referatu I Interwencyjnego przeprowadzili zabezpieczenie widowiska plenerowego, odbywającego się podczas Święta Miasta.

Widowisko ,,Święto Miasta – Wiwat Gdańsk, Wiwat Rzeczypospolita” odbyło się 25 maja na ulicach: Długa i Długi Targ. Brał w nim udział prezydent Paweł Adamowicz. Dwóch funkcjonariuszy wystąpiło w strojach halabardników gdańskich, co niewątpliwie wzbogaciło historyczny charakter uroczystości. Pozostali strażnicy dbali o porządek i bezpieczeństwo podczas przemarszu parady do kościoła św. Katarzyny oraz w czasie trwania imprezy. Podczas uroczystości nie stwierdzono żadnych naruszeń ładu i porządku publicznego.

[gallery link="file" include="3382, 3381, 3380"]