Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Wiosenne porządki

W kwietniu w  ramach akcji „Czyste miasto Gdańsk”  strażnicy miejscy kompleksowo sprawdzą stan czystości naszego miasta.

Do akcji zaangażowanych zostało sześć referatów dzielnicowych. Przez najbliższy miesiąc strażnicy będą sukcesywnie przeczesywać poszczególne kwartały miasta. Sprawdzą stan czystości dróg, chodników i zieleńców. Będą również kontrolować umowy na wywóz nieczystości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszyscy właściciele muszą dbać o czystość i estetyczny wygląd swoich obiektów budowlanych. Ponadto są zobowiązani do pielęgnowania i utrzymywania estetycznego wyglądu terenów zielonych. Oprócz tego raz do roku muszą dokonywać wymiany piasku w piaskownicach. Przypominamy, że na terenie miasta zabronione jest mycie pojazdów, a spalanie odpadów może odbywać się tylko w urządzeniach do tego przeznaczonych. W przypadkach ujawniania miejsc nielegalnych wysypisk strażnicy będą starali się ustalić i ukarać sprawcę, a od właścicieli zaśmieconych terenów będą egzekwować ich uporządkowanie. Pamiętajmy, że stan czystości naszego miasta zależy głownie od nas samych i naszych codziennych nawyków.