Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Większość restrykcji zniesiona

Autor: Robert Kacprzak
Od dzisiaj obowiązują łagodniejsze zasady bezpieczeństwa. Zniesiono limit osób między innymi w sklepach i restauracjach. Nadal jednak trzeba nosić maseczki w przestrzeniach zamkniętych.
sm_gdansk_straznicy_sklep_675ppx.JPG

Spadek liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 spowodował złagodzenie dotychczasowych obostrzeń. Od 1 marca zostały zniesione wszystkie limity osób między innymi w sklepach, restauracjach, miejscach kultury, transporcie, a także podczas spotkań i imprez. Dyskoteki, kluby i inne miejsca udostępnione do tańczenia mogą być ponownie otwarte.

Nadal należy zasłaniać usta i nos w przestrzeniach zamkniętych przy pomocy maseczki. Niedozwolone jest używanie chust, przyłbic i szalików. Twarz należy zasłaniać m.in.:

  • w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie;
  • w autobusie, tramwaju i pociągu;
  • na terenie nieruchomości wspólnych (np. na klatce schodowej);
  • w zakładzie pracy, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba (chyba, że pracodawca postanowi inaczej);
  • w zakładzie pracy podczas bezpośredniej obsługi klienta/interesanta;
  • w kinie i teatrze;
  • u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu;
  • w kościele i szkole, na uczelni;
  • w urzędzie i innych budynkach użyteczności publicznej (w sądzie, w instytucji kultury, banki, na poczcie itp.).

Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający: całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim, trudności w samodzielnym odkryciu lub zakryciu ust lub nosa, zaawansowane schorzenia neurologiczne, układu oddechowego lub krążenia, przebiegające z niewydolnością oddechową lub krążenia.

Aktualne ograniczenia i zasady bezpieczeństwa na stronie gov.pl