Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Więcej patroli na Głównym Mieście

Więcej patroli na Głównym MieścieGłówne Miasto – miejsce, które przyciąga tłumy turystów i rzesze mieszkańców, ale nie tylko. Specyfika tej okolicy sprawia, że nietrudno spotkać tam ludzi, którzy trudnią się żebractwem. Nie brakuje też osób łamiących zakazy spożywania alkoholu. I to właśnie na takie zachowania skarżą się najczęściej mieszkańcy oraz goście.

Dlatego też funkcjonariusze z Referatu I rozpoczęli kolejną akcję, której celem jest wyeliminowanie nachalnego, oszukańczego żebractwa oraz spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem. Częściej niż zwykle mundurowych można będzie spotkać na Trakcie Królewskim oraz w rejonie najważniejszych miejskich zabytków (między innymi obok Ratusza Głównego Miasta oraz Bazyliki Mariackiej). Wzmożone działania potrwają do końca września.

Konsekwencje i kary

W ramach posiadanych kompetencji strażnicy mogą podejmować interwencje wobec osób żebrzących w oparciu o art. 58 § 1 Kodeksu wykroczeń. Dotyczy on ludzi, którzy mają za co się utrzymać (dostają pensję, rentę, emeryturę) lub są zdolni do wykonywania pracy zarobkowej, ale nie podejmują jej lub nie starają się o nią. Kogoś takiego funkcjonariusz może ukarać mandatem w wysokości od 20 do 500 złotych. Nie jest jednak tajemnicą, że szybkie zweryfikowanie sytuacji materialnej osoby żebrzącej nie zawsze bywa możliwe.

W przypadku natarczywego żebractwa, gdy sprawca narzuca się innej osobie, uniemożliwia przejście, wiele razy ponawia prośbę o datek (art. 58 § 2 Kodeksu wykroczeń), funkcjonariusze przyjmują zgłoszenie i podejmują interwencję, mogą jednak co najwyżej sporządzić wniosek do sądu o ukaranie. Nie mają uprawnień, by wypisać mandat – chyba, że doszło do zakłócenia porządku publicznego. Wykroczenia z obu paragrafów może karać policja.

Natomiast kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom (…) podlega karze w wysokości 100 złotych (art. 43 ust. 1 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). Usiłowanie popełnienia tego wykroczenia karane jest mandatem do 100 złotych.

Więcej informacji na temat problemu żebractwa:Grosz dla żebraka. Czy na pewno pomoc?Pomyśl, zanim ofiarujesz pieniądze…Żebractwo – konieczność czy zawód?Uwaga, żebrak-naciągacz!