Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Wątpliwe przysmaki

W związku z sygnałami ze strony mieszkańców Gdańska Straż Miejska interweniuje wobec osób prowadzących nielegalny handel.

W okresie letnim regularnie wzrasta liczba nielegalnych stoisk oferujących oscypki, żelki, cukierki oraz innego rodzaju słodkie wyroby. Powinniśmy pamiętać, że niewłaściwe przechowywanie wspomnianych produktów oraz brak informacji o ich składzie i pochodzeniu może nas doprowadzić do poważnych problemów zdrowotnych – nie wyłączając wizyty na pogotowiu. W związku z zagrożeniem dla zdrowia mieszkańców Gdańska zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby proceder nielegalnego handlu zniknął z ulic miasta. Dotyczy to przede wszystkim szlaków Głównego Miasta, którymi najczęściej poruszają się osoby przyjezdne a także spacerujący mieszkańcy.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej kilkukrotnie zajmowali towar z nielegalnie ustawionych stoisk. Oferowane artykuły często były przechowywane w brudnych kartonach, a stan i wygląd produktów wskazywały na niezdatność do spożycia. Sądy, do których trafiały sprawy przychylały się do wniosków strażników i orzekały o konfiskacie towaru.

Podstawą do podjęcia interwencji przez Strażników Miejskich jest art. 60³ Kodeksu wykroczeń: “§ 1. Kto prowadzi sprzedaż na terenie należącym do gminy lub będącym w jej zarządzie poza miejscem do tego wyznaczonym przez właściwe organy gminy, podlega karze grzywny. § 2. W razie popełnienia wykroczenia, określonego w § 1, można orzec przepadek towarów przeznaczonych do sprzedaży, choćby nie stanowiły własności sprawcy.

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem pozwolenia na legalny handel informujemy, że stosowną dokumentację można uzyskać po kontakcie z Działem Ewidencji i Zajęć Pasa Drogowego gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni (ul. Partyzantów 36).

Zwracamy także uwagę, że nielegalna działalność handlowa prowadzona w miejscach, które nie są do tego wyznaczone nie jest tylko wykroczeniem, ale także podważa zasady konkurencyjności i równości podmiotów gospodarczych. Cierpi na tym również wizerunek naszego miasta.

[gallery link="file" ids="7837,7840,7836,7834,7832,7831"]