Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Warsztaty samochodowe pod lupą strażników

Autor: Robert Kacprzak
Mundurowi z Referatu Ekologicznego sprawdzali czy właściciele serwisów pozbywają się odpadów zgodnie z przepisami. Mandatami ukarali tych, którzy nie wywiązywali się ze swoich obowiązków.
SM Gdansk kontrole warsztatow

Firmy prowadzące usługi związane z naprawą aut mają ściśle określone przez prawo obowiązki w zakresie zarządzania odpadami powstającymi na ich terenie. Mimo to w ostatnim czasie gdańscy strażnicy miejscy wśród nielegalnych składowisk odpadów znajdowali porzucone elementy pojazdów. Ich ilość wskazywała, że prawdopodobnie pochodziły z warsztatów samochodowych czy wulkanizacyjnych. Mogło to też sugerować, że nie wszyscy właściciele serwisów posiadają niezbędne zezwolenia i uprawnienia do prowadzenia swojej działalności, a co za tym idzie, pozbywają się odpadów niebezpiecznych w sposób niezgodny z przepisami.

Prowadzone przez strażników miejskich kontrole mają pomóc w walce z nielegalnymi podrzutami odpadów samochodowych, za których uprzątnięcie koszty ponosi gmina. Od początku roku funkcjonariusze z sekcji ochrony środowiska Referatu Ekologicznego skontrolowali 14 warsztatów samochodowych. Mundurowych szczególnie interesowało, w jaki sposób właściciele serwisów pozbywają między innymi zużytych opon, akumulatorów, czy plastikowych elementów wyposażenia. Strażnicy miejscy zwracali również uwagę czy przypadkiem nie są spalane odpady w instalacjach grzewczych. W 7 przypadkach kontrole ujawniły nieprawidłowości. Ich sprawców ukarano 10 mandatami.

W najbliższych miesiącach planowane są kolejne kontrole warsztatów samochodowych. Za pozbywanie się odpadów niebezpiecznych niezgodnie z przepisami strażnik miejski może nałożyć mandat do 500 zł.