Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Wandalizm na przystanku

Dwie kobiety zostały schwytane na gorącym uczynku podczas nielegalnego plakatowania wiat przystankowych.

W dniu 22.01.2013 r. około godziny 15.00 strażnicy z Referatu II pełniący służbę w rejonie Dworca PKP Gdańsk Główny otrzymali zgłoszenie  od jakiegoś mężczyzny, że dwie kobiety rozklejają afisze reklamowe na szybach wiat przystankowych naprzeciw wejścia do dworca kolejowego przy ul. Podwale Grodzkie.

Strażnicy udali się niezwłocznie na miejsce i po chwili zauważyli dwie kobiety odpowiadające rysopisowi, które oklejały plakatami szyby wiaty przystanku. Strażnicy podjęli interwencję, legitymując kobiety i prosząc o okazanie zezwolenia z ZTM na umieszczanie ogłoszeń na wiatach przystankowych.  Ponieważ kobiety nie posiadały takiego zezwolenia, strażnicy ukarali obie osoby mandatami karnymi, każdą w wysokości 500 złotych, za wykroczenie z art. 63a Kodeksu wykroczeń: Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.