Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Wandale ukarani

Kamera monitoringu miejskiego

Strażnik obsługujący monitoring miejski pomógł w ujęciu wandali, którzy zakłócali spokój.

W niedzielę 5 sierpnia wczesnym rankiem ok. godz. 5.30 strażnik miejski, pełniący służbę w studiu monitoringu wizyjnego przy V Komisariacie Policji na Przymorzu, zaobserwował na kamerze umieszczonej przy skrzyżowaniu ulic Bora-Komorowskiego i Chłopskiej dwóch mężczyzn, z których jeden obrzucił gruzem prywatną posesję, przewrócił pojemnik na śmieci, a następnie odkrył studzienkę ściekową. Poruszając się dalej, wywrócił on betonowy pojemnik na śmieci i wysypał z niego zawartość. Strażnik poinformował o tym dyżurnego policjanta z Komisariatu V, który skierował na miejsce patrol. Osoby zatrzymano w trakcie wypychania betonowego kosza na ulicę. Sprawcę tych czynów ukarano mandatem karnym w wysokości 500 złotych oraz nakazano mu naprawić szkody, co też uczynił.