Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Wakacyjna organizacja ruchu w Śródmieściu

Autor: Robert Kacprzak
Ważne zmiany czekają na kierowców poruszających się po ścisłym centrum Gdańska. Pierwsza faza zmian wchodzi w życie już od najbliższego poniedziałku. Swój obszar powiększy też Strefa Ograniczonej Dostępności. Nad przestrzeganiem tymczasowego oznakowania czuwać będą strażnicy miejscy.
SMG letnia organizacja ruchu 1600ppx

Letnia organizacja ruchu obowiązywać będzie do 31 sierpnia br. Jej pierwsza faza zacznie obowiązywać od 27 czerwca. W związku z organizacją Jarmarku św. Dominika od 11 lipca osoby wjeżdżające autem do centrum miasta czekać będą dodatkowe zmiany. Dlatego apelujemy do kierowców, aby nie jeździli na pamięć, zwracali uwagę na znaki drogowe i nie ufali bezkrytycznie nawigacji, która często nie uwzględnia krótkoterminowych zmian.

Faza I – Wakacyjna

Rozpocznie się w najbliższy poniedziałek i potrwa do 10 lipca. Będzie kontynuowana po zakończeniu Jarmarku św. Dominika w dniach 22-31 sierpnia. Zmiany, które będą obowiązywać w tym okresie:

 • Dla posiadaczy identyfikatorów IMG (do SOD) wjazd na obszar Głównego Miasta, od strony Targu Drzewnego, wyłącznie ulicą św. Ducha.
 • Niemożliwy będzie wjazd na ul. Szeroką od Targu Drzewnego.
 • Dojazd do ul. Szerokiej poprzez ulicę św. Ducha-Latarnia-Szeroka. Na ul. Szerokiej, na odcinku od ul. Latarnianej do Targu Drzewnego (w relacji do Targu Drzewnego) obowiązywać będzie ruch jednokierunkowy.
 • Wyjazd z ul. Szerokiej do Targu Drzewnego poprzez ul. Szeroką.
 • Z powodu remontu na całym odcinku wyłączone dla ruchu są ul. Węglarska oraz ul. Pańska, bez skrzyżowania z ul. Szeroką.
 • Z powodu prac przy kościele św. Mikołaja dla ruchu wyłączony jest odcinek ul. Świętojańskiej od ul. Pańskiej do ul. Szklary.
 • Odwrócenie kierunku ul. Szklary oraz ul. Lawendowej w kierunku do ul. Podwale Staromiejskie.
 • Podwale Staromiejskie na odcinku od ul. Lawendowej do końca w kierunku ul. Wałowej będzie drogą jednokierunkową w relacji do ulicy Wałowej.
 • ul. Grodzka, ul. Wapiennicza i ul. Stara Stocznia do wjazdu do garażu podziemnego budynku Brabank będą drogami jednokierunkowymi w relacji do ulicy Wałowej.
 • Prawe pasy ulic Podwale Staromiejskie, ul. Grodzka i ul. Wapienniczej przeznaczone zostaną na miejsca postojowe w ramach Strefy Płatnego Parkowania (SPP).
 • Na ulicy Stolarskiej obowiązywać będzie ruch dwukierunkowy. Wynika to z planowanych zmian na ul. Rajskiej podczas Jarmarku Św. Dominika.
letnia faza organizacji ruchu 2022
źródło: www.gzdiz.gda.pl

Faza II – Jarmark św. Dominika

W poniedziałek, 11 lipca, rozpoczną się prace związane z montażem infrastruktury jarmarkowej. Od tego dnia zostaną wprowadzone dodatkowe zmiany w organizacji ruchu, które potrwają do 22 sierpnia. W czasie kiedy będzie trwał montaż i demontaż stoisk, mogą występować czasowe utrudnienia, zamykanie ulic lub ich odcinków.

Na czas trwania imprezy, od 23 lipca do 14 sierpnia, zamknięte zostaną ulice Starego i Głównego Miasta oraz Długich Ogrodów. Mogą one dotyczyć całych ulic lub tylko ich fragmentów.

Stare Miasto:

 • Zamknięta dla ruchu ul. Rajska - odcinek od ul. Podwale Staromiejskie do ul. Heweliusza oraz ul. Wielkie Młyny i ul. Podmłyńska.
 • Na dwukierunkowej ul. Korzennej utworzony zostanie pas do parkowania oraz miejsca parkingowej dla osób z niepełnosprawnością.
 • Ulice: Na Piaskach oraz Katarzynki na skrzyżowaniach z ul. Rajską zostają ulicami bez przejazdu, tzw. ślepymi.
 • Podwale Staromiejskie na odcinku od ul. Lawendowej do końca w kierunku ul. Wałowej będzie drogą jednokierunkową w relacji do ulicy Wałowej.
 • ul. Grodzka, ul. Wapiennicza i ul. Stara Stocznia do wjazdu do garażu podziemnego budynku Brabank będą drogami jednokierunkowymi w relacji do ulicy Wałowej.
 • Prawe pasy ulic Podwale Staromiejskie, ul. Grodzka i ul. Wapienniczej przeznaczone zostaną na miejsca postojowe w ramach Strefy Płatnego Parkowania (SPP).
 • Brak zmian w organizacji ruchu na ul. Stolarskiej, ul. Mniszki oraz ul. Igielnickiej.

Główne Miasto:

 • Wjazd na obszar Głównego Miasta wyłącznie dla posiadaczy identyfikatorów IMG (do SOD) oraz kart parkingowych sektora FGM możliwy będzie od strony Targu Drzewnego, jedynie ulicą św. Ducha.
 • Wjazd na ul. Szeroką od Targu Drzewnego będzie niemożliwy.
 • Dojazd do ul. Szerokiej poprzez ulice św. Ducha-Latarnia-Szeroka.
 • Wyjazd z ul. Szerokiej do Targu Drzewnego poprzez ul. Szeroką.
 • Z powodu remontu na całym odcinku wyłączone dla ruchu są ul. Węglarska oraz ul. Pańska, bez skrzyżowania z ul. Szeroką.
 • Z powodu prac przy kościele św. Mikołaja dla ruchu wyłączony jest odcinek ul. Świętojańskiej od ul. Pańskiej do ul. Szklary.
 • Odwrócenie kierunku ul. Szklary oraz ul. Lawendowej w kierunku do ul. Podwale Staromiejskie.
 • Wjazd na ulice objęte Jarmarkiem dla mieszkańców posiadających identyfikator IGM (do SOD) oraz karty parkingowe sektora FGM w godzinach 20:00-10:00.
 • Z uwagi na możliwe duże potoki pieszych, zwłaszcza w okolicach Targu Rybnego oraz Skweru Świętopełka możliwe czasowe wydłużenia czasu zamknięcia wjazdu dla mieszkańców - należy dostosować się do poleceń ochrony.
 • Wzorem lat ubiegłych funkcjonuje pętla uliczna ul. Św. Ducha-Złotników-Szklary-Podwale Staromiejskie.
 • Zamknięty dla ruchu wjazd na Targ Rybny od ul. Podwale Staromiejskie - przejazd jednokierunkowym ciągiem ulic U Furty-Tobiasza.

Długie Ogrody:

 • Szafarnia od wjazdu do parkingu podziemnego budynku Waterlane do skrzyżowania z ul. Długie Ogrody będzie zamknięta dla ruchu kołowego.
 • Długie Ogrody na odcinku od skrzyżowania z ul. Długa Grobla do skrzyżowania z ul. Łąkową będzie drogą jednokierunkową w relacji do ul. Łąkowej. Ruch na odcinku ul. Długie Ogrody od skrzyżowania z ul. Łąkową do skrzyżowania z ul. Szopy będzie odbywał się dwukierunkowo jezdnią południową (obecnie prowadzącą w stronę Podwala Przedmiejskiego).
 • ul. Szopy, na skrzyżowaniu z ulicą Długie Ogrody, będzie ulicą bez przejazdy (brak możliwości wjazdu z ww. ulic na ul. Długie Ogrody).
 • Ulice: Krowoderska i Św. Barbary będą drogami bez przejazdu (brak możliwości wjazdu z ww. ulic na ul. Długie Ogrody).
 • Z ul. Seredyńskiego możliwy skręt w lewo w Długie Ogrody w kierunku ul. Łąkowej
 • W tym roku nie będzie zamykana ul. Łąkowa na odcinku od skrzyżowania z ul. Długie Ogrody do wysokości Akademii Muzycznej.
 • Z uwagi na budowę mostu zwodzonego w ciągu ul. Stągiewnej brak możliwości przejazdu w stronę ul. Stągiewnej.

W indywidualnych przypadkach Międzynarodowe Targi Gdańskie wydają identyfikatory umożliwiające wjazd na teren Jarmarku św. Dominika pod specjalnymi warunkami. W tym celu należy skontaktować się z biurem imprezy pod adresem: biuro.jarmarku@mtgsa.com.pl

jarmarkowa faza organizacji ruchu 2022
źródło: www.gzdiz.gda.pl

Parkingi dla autokarów

W okresie wakacyjnym zwiększa się ruch turystyczny w centrum Gdańska. Dla autokarów zostanie wyznaczonych ponad 30 dodatkowych miejsc postojowych. Będą one funkcjonować od 1 lipca do 31 sierpnia. Znajdą się na poniższych ulicach:

 • Głęboka (od ul. Mostek do ul. Wygon);
 • 3 Maja (zatoka postojowa przy dworcu PKS)
 • Długa Grobla (przy skrzyżowaniu z ul. Angielska Grobla);
 • Wiesława;
 • Zabłotna;
 • Okopowa (przy parkingu kubaturowym);
 • Podwale Przedmiejskie (przy skrzyżowaniu z ul. Sadową).

Lokalizacja całorocznych parkingów na gzdiz.gda.pl

Poszerzenie granic Strefy Ograniczonej Dostępności

Wzorem lat ubiegłych granice Strefy Ograniczonej Dostępności (SOD) zostaną przesunięte do ul. Podwale Staromiejskie. Wjazd do SOD będzie mógł odbywać się wyłącznie przez ul. Świętego Ducha od strony Targu Drzewnego oraz przez Targ Rybny od strony Podwala Staromiejskiego. W znacznym stopniu ograniczy to wjazd pojazdów nieuprawnionych do SOD.

W rozszerzonej SOD dodatkowo znajdą się ulice: Szeroka, Pańska, Węglarska, Świętojańska, Lawendowa, Straganiarska, Szklary, Słomiana, Grobla II, Grobla III, Grobla IV, Pachołów, Tobiasza, Tandeta, Różana, Szpitalna, U Furty, Targ Rybny, Warzywnicza, Tokarska, Minogi, Podmurze, Latarniana, a także ul. Sukiennicza na odcinku od ul. Dylinki do Kanału Raduni.

W Strefie Ograniczonej Dostępności obowiązuje znak B-1 „zakaz ruchu”. Aby poruszać się w SOD samochodem należy posiadać identyfikator IGM. Informacje o tym, kto jest uprawniony do jego otrzymania i jak go wyrobić można znaleźć na stronie internetowej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w zakładce Strefa Ograniczonej Dostępności na Głównym Mieście.

Osoby uprawnione mogą odebrać bezpłatne identyfikatory IGM w:

 • Punkcie Obsługi GZDiZ przy ul. Wodopój 7 czynnym w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 7:00 – 15:00 oraz w środy w godz. 7:00–16:30.
 • Biurze Obsługi Klienta GZDiZ przy ul. Partyzantów 36 czynnym w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. 7:00 – 15:00 oraz w środy w godz. 7:00–16:30.

Identyfikatory do rozszerzonej Strefy Ograniczonej Dostępności wydawane będą od 23 czerwca do 31 sierpnia.

Dodatkowego identyfikatora nie będą potrzebować osoby posiadające ważny identyfikator IGM w stałym obszarze SOD, posiadacze aktualnej Karty Opłaty Zryczałtowanej Mieszkańca lub Karty Opłaty Zryczałtowanej Działalności Gospodarczej w sektorze FGM.

Należy pamiętać, że w SOD na Głównym Mieście znajduje się strefa zamieszkania. Obowiązuje na niej pierwszeństwo ruchu pieszego, maksymalna prędkość pojazdów do 20 km/h oraz postój wyłącznie w miejscach wyznaczonych.

Z konsekwencjami powinien liczyć się każdy kierowca, który złamie przepisy obowiązujące w Strefie Ograniczonej Dostępności. Za zignorowanie znaku B-1 strażnik miejski może wystawić mandat do 5000 złotych i 5 punktów karnych. Za postój w strefie zamieszkania w miejscu innym niż wyznaczone grozi mandat w wysokości 100 złotych i 1 punkt karny.