Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Wagi, miary i kontrole

Wagi, miary i kontroleFunkcjonariusze z Referatu I od czwartku sprawdzają sprzedawców z gdańskich targowisk. Celem działań jest kontrola ważności legalizacji przyrządów pomiarowych będących w użytkowaniu osób handlujących.

25 września strażnicy pojawili się na popularnym miejskim targowisku przy ul. Zawodników. Podczas działań sprawdzono 63 stoiska i – co warte podkreślenia – jedynie w 6 wypadkach mundurowi stwierdzili naruszenie art. 26 ust. 1 pkt 2 Prawo o miarach („Kto wbrew przepisom ustawy wprowadza do obrotu lub użytkowania, stosuje bądź przechowuje w stanie gotowości do użycia przyrządy pomiarowe, podlegające prawnej kontroli metrologicznej, bez wymaganych dowodów tej kontroli lub niespełniające wymagań podlega karze grzywny.").

Mundurowi sprawdzali przede wszystkim, czy wagi kupieckie posiadają znaki tzw. "legalizacji". Jeśli były one zniszczone lub naruszone, to istnieje obawa, że ktoś mógł przy nich manipulować i w efekcie oszukiwać klientów co do wagi zakupionego przez nich towaru.

Tym razem interwencje zakończono na pouczeniach i poinformowano sprzedawców o obowiązujących przepisach, a także ewentualnych konsekwencjach (mandat karny w wysokości do 500 zł) dotyczących niedopełnienia ciążących na nich obowiązkach.

W najbliższych dniach przeprowadzone zostaną działania sprawdzające na terenie pozostałych gdańskich targowisk, oraz ponowna kontrola przy ul. Zawodników.