Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Wagi do kontroli

Bez legalizacji nie ma ważeniaStrażnicy z Referatu I odwiedzili punkty handlowe na Żabiance, Przymorzu i Oliwie. Mundurowi sprawdzali, czy używane w nich wagi mają ważną legalizację. Funkcjonariuszom podczas kontroli towarzyszyli pracownicy Obwodowego Urzędu Miar w Gdańsku.

Akcja została przeprowadzona w dniach 22-23 lutego. Strażnicy odwiedzili 72 punkty handlowe. W przeważającej liczbie przypadków kontrolujący nie znaleźli żadnych uchybień. Nie obyło się jednak bez kar. Funkcjonariusze pouczyli dwie osoby i wystawili trzy mandaty na kwotę 200 złotych.

Na początku marca kontrole punktów handlowych przeprowadzą także strażnicy z Referatu V. Mundurowi sprawdzą wagi na Siedlcach, Suchaninie i Ujeścisku-Łostowicach.

Obowiązki właścicieli punktów handlowych w kwestii legalizacji wag reguluje Prawo o Miarach. Za naruszenie art. 26 ust. 1 pkt 2 tego prawa grozi mandat od 20 do 500 złotych.