Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

W weekendy wjazd na starówkę bez opłat

Wydłużenie bezpłatnego czasu wjazdu w strefę ograniczonego ruchu w Gdańsku.

Od 2 lipca do strefy ograniczonego ruchu na gdańskiej starówce można wjechać bez opłat nieco wcześniej, tj. od piątku od godz. 17.00. Za darmo wjedziemy również w soboty i niedziele oraz w poniedziałki do godz. 9.00. Obszar ograniczonego ruchu nie uległ zmianie.