Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

W trosce o niepełnosprawnych

W trosce o niepełnosprawnychFunkcjonariusze wzięli pod lupę miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych na drogach publicznych. Sprawdzają ich prawidłowe oznakowanie. W akcji uczestniczą wszystkie drogowe patrole straży miejskiej. Jeśli mundurowi stwierdzą jakiekolwiek nieprawidłowości, informacja na ten temat wraz z dokumentacją fotograficzną trafi do zarządcy drogi z prośbą o pilną interwencję.

W trosce o niepełnosprawnychKontrola poprawności oznakowania miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych potrwa do poniedziałku 25 maja. Później strażnicy przeprowadzą kolejną akcję. Przez kilka dni będą bardzo uważnie sprawdzać, czy kierowcy zajmują uprzywilejowane miejsca postojowe zgodnie z uprawnieniami. Kiedy zostaną przeprowadzone te działania, na razie nie wiadomo.

Przypomnijmy, że za bezprawne parkowanie na miejscu dla osoby niepełnosprawnej grozi mandat w wysokości nawet 800 złotych! Taką karę taryfikator przewiduje dla kierowcy, który pozostawi pojazd na uprzywilejowanym miejscu, używając jednocześnie karty parkingowej, która mu nie przysługuje.

Taryfikator mandatowy (obowiązujący od 11.04.2015 r.):

Niestosowanie się do znaku P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b: 500 zł (§90 ust.2 i §92).

Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym: 300 zł (art.8 ust.1 lub 2). Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych: •    B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”, B-3a „zakaz wjazdu autobusów”, B-4 „zakaz wjazdu motocykli”: 550 zł (art.8 ust.1 lub 2 i § 18 ust.1–3) •    B-10 „zakaz wjazdu motorowerów”: 400 zł (art.8 ust.1 lub 2 i § 18 ust.11) •    B-35 „zakaz postoju”, B-37 lub B-38 „zakaz postoju w dni …”: 400 zł (art.8 ust.1 lub 2 i § 28 ust.1 albo 6) •    B-39 „strefa ograniczonego postoju”: 400 zł (art.8 ust.1 lub 2 i § 29) •    D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29: 800 zł (art.8 ust.1 lub 2 i § 52 ust.6 w zw. z § 2 ust.4 albo § 52 ust.4 w zw. z § 2 ust.4) •    P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b: 800 zł (art.8 ust.1 lub 2 i § 90 ust.2 i § 92 albo § 90 ust.4 i § 92)

Więcej informacji na temat prawidłowego oznakowania miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych znajdziesz TUTAJ…