Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

W trosce o bezpieczniejszą drogę do szkoły

319 kontroli, przeprowadzonych w rejonie szkół podstawowych, patrole przy placówkach oświatowych, ponad 70 spotkań edukacyjnych poświęconych bezpieczeństwu, rozmowy z najmłodszymi i ich rodzicami – to efekty działań gdańskich strażników w ramach drugiego etapu akcji „Bezpieczna droga do szkoły”. Już od lat w pierwszej połowie września nasi funkcjonariusze koncentrują się na zadaniach, związanych z bezpieczeństwem uczniów.
dzieci w kamizelkach odblaskowych strażnik torowisko samochody ulica chodnik żywopłot

Gdańscy strażnicy przeprowadzili tegoroczne działania we współpracy z funkcjonariuszami 17 straży gminnych i miejskich z całego regionu. W ramach pierwszej części akcji, która odbyła się w drugiej połowie sierpnia, mundurowi kontrolowali stan infrastruktury przy placówkach oświatowych. Natomiast pierwsze trzy tygodnie września upłynęły im pod znakiem patrolowania terenów przyszkolnych oraz zajęć z najmłodszymi. Już trzeci raz akcję zorganizowała Prefektura Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego.

uczniowie w klasie szkolnej strażnik ławki szkolne tablica za oknem blok mieszkalny
Gdańscy uczniowie pod okiem mundurowych

Straż objęła opieką 24 szkoły podstawowe na terenie miasta. Przy placówkach tych wystawiła w ciągu trzech tygodni 117 patroli. W ramach spotkań w klasach funkcjonariusze realizowali dwa programy profilaktyczne: „Bezpieczna droga do szkoły” (64 zajęcia dla 1230 uczniów) oraz „Autochodzik” – czyli podstawy zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym (9 zajęć dla 114 uczniów). Uczestnicy lekcji dostali opaski odblaskowe.

Podczas zajęć strażnicy rozmawiali z uczniami o bezpieczeństwie. Dzieci uczyły się między innymi podstawowych zasad, których należy przestrzegać na ulicy. Najmłodsi poznawali najważniejsze znaki drogowe, ćwiczyli też ze strażnikami przechodzenie przez jezdnię. Jednak bezpieczeństwo w drodze do (i ze) szkoły, to nie tylko kwestie związane z ruchem drogowym. Dlatego też funkcjonariusze uświadamiali uczniom inne zagrożenia, które mogą wynikać na przykład z kontaktów z obcymi osobami lub agresywnymi zwierzętami.

Programy profilaktyczne adresowane do najmłodszych realizowane są przez cały rok szkolny w tych gdańskich szkołach podstawowych i przedszkolach, które chcą współpracować ze strażą miejską, skontaktowały się z Referatem Profilaktyki i uzgodniły terminy spotkań z funkcjonariuszami.

W ubiegłym roku (2017) strażnicy zrealizowali w gdańskich placówkach oświatowych: • 678 zajęć z programu „Bezpieczne dzieciństwo” (dla 16 034 osób), • 262 zajęcia z programu „Autochodzik” (dla 3283 osób).

Podczas ubiegłorocznej akcji „Bezpieczna droga do szkoły” odbyło się 55 spotkań edukacyjnych dla klas I-III. Wzięło w nich udział 1064 dzieci.

Strażnicy, którzy patrolowali tereny przy placówkach oświatowych, podejmowali interwencje wobec kierowców popełniających wykroczenia drogowe. Niestety, nasi funkcjonariusze wciąż miewają do czynienia z niefrasobliwymi rodzicami, którzy odwożąc do szkoły swoje dzieci, narażają na niebezpieczeństwo inne maluchy. Problemem bywa blokowanie chodników, zastawianie samochodami przejść dla pieszych oraz niestosowanie się do obowiązujących znaków (np. zakazu postoju).

Wobec kierowców strażnicy podjęli przy szkołach 46 interwencji. 30 osób pouczyli, czterem wręczyli mandaty. Dwunastu prowadzących pojazdy otrzymało informacje o popełnionym wykroczeniu - czynności w tych sprawach wciąż trwają.

Aż 11 razy mundurowi zwracali uwagę rodzicom, którzy wraz z dziećmi przechodzili przez ulicę w miejscu niewyznaczonym, na przykład obok przejścia dla pieszych.

Apelujemy do rodziców, by przede wszystkim oni dawali najmłodszym dobry przykład na ulicy. Bardzo ważne jest konsekwentne przestrzeganie przepisów w obecności dziecka. Widząc rodziców przebiegających przez jezdnię przy czerwonym świetle lub w miejscu niedozwolonym, maluchy oswajają się z nieprawidłowymi zachowaniami i niestety zaczynają je powielać. Wskazane jest, by rodzice kilka razy pokonali drogę do szkoły razem ze swoimi pociechami i wspólnie omówili okoliczności, które mogą stanowić zagrożenie. Maluchy bez opieki osoby dorosłej nie powinny chodzić na skróty, przez tereny odludne albo wzdłuż jezdni, przy których nie ma chodników. Najmłodszych należy też uczyć, by zwracali uwagę na wszelkie nietypowe sytuacje, które powinny wzbudzać niepokój i czujność. Ważny jest dobry kontakt z dzieckiem i codzienna rozmowa o tym, co działo się w drodze do i ze szkoły.

13 razy funkcjonariusze interweniowali w związku z przypadkami spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem (2 mandaty, 11 pouczeń), natomiast 4 razy mieli do czynienia z zaśmiecaniem terenu (3 mandaty, 1 pouczenie).

W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” strażnicy przeprowadzili przy gdańskich szkołach podstawowych 319 kontroli. Troje uczniów, którzy byli na wagarach, odprowadzili do szkoły i przekazali pod opiekę dyrekcji placówki. Zgłosili też zarządcy drogi nieprawidłowe oznakowanie ustawione na ulicy obok jednej ze szkół. W innym miejscu mundurowi zauważyli uszkodzony stojak rowerowy, który mógł stanowić zagrożenie dla przechodniów. O naprawę urządzenia poproszony został administrator terenu.

Strażnicy miejscy wzięli udział w czterech festynach miejskich, podczas których promowali bezpieczne zachowania na drodze. Pomagała im w tym nasza maskotka czyli Lew Leoś. Uczestnicy imprez mogli wziąć udział w grach i konkursach edukacyjnych oraz przekonać się, jak skutecznie łączy zabawę z edukacją program „Autochodzik”. Około 500 najmłodszych uczestników festynów funkcjonariusze obdarowali opaskami odblaskowymi.

ulica Sówki strażniczka dziecko na przejściu dla pieszych drzewa domy słupy z linią energetyczną znaki drogowe
Infrastruktura przy szkołach musi być w dobrym stanie

Akcja "Bezpieczna droga do szkoły" trwała od połowy sierpnia. Zanim rozpoczął się rok szkolny, strażnicy sprawdzali oznakowanie przejść dla pieszych, stan barierek, ogrodzeń oraz innych zabezpieczeń przy szkołach i przedszkolach. Jeśli stwierdzili jakiekolwiek uchybienia, informowali o nich właściwe instytucje. Prosili też o jak najszybsze usunięcie nieprawidłowości. Potem kontrolowali te miejsca jeszcze raz, by mieć pewność, że zarządcy dróg i nieruchomości wywiązali się ze swoich obowiązków.

kamienica przejście dla pieszych drzewa ulicaW Gdańsku pod koniec wakacji przeprowadzone zostały 64 kontrole stanu przyszkolnej infrastruktury. Funkcjonariusze stwierdzili 12 uchybień. Najczęściej chodziło o słabo widoczne poziome oznakowanie przejść dla pieszych. W niektórych miejscach brakowało znaków informacyjnych D-6 (Przejście dla pieszych) i tabliczek T-27 (wskazują one, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci), albo były one zabrudzone. W ogrodzeniu jednej ze szkół mundurowi znaleźli dziurę, przez którą dzieci mogłyby wybiegać na ulicę.

Czytaj także: - Droga do szkoły musi być bezpieczna! - Bezpieczna droga do szkoły: Najmłodsi pod opieką strażników