Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
W trosce o bezpieczne wakacje
W trosce o bezpieczne wakacje

Straż miejska w gotowości w przed wakacjami! Każde lato w Gdańsku to tłumy turystów (także zagranicznych) oraz liczne imprezy i wydarzenia społeczno-kulturalne. Aby zapewnić komfort oraz dobry nastrój zarówno gościom jak i mieszkańcom, funkcjonariusze zaplanowali szereg działań, dzięki którym w mieście powinno być bezpieczniej i spokojniej.

Celem działania straży miejskiej jest zapewnienie porządku publicznego. Dlatego też funkcjonariusze będą reagować na wszelkie przejawy lekceważenia przepisów. Zapowiadają skuteczne egzekwowanie prawa.

W sezonie na ulicach Gdańska pojawią się dodatkowe patrole, które będą pełniły służbę do późnych godzin nocnych. Zaplanowano także wspólne działania z policją.

W Grodzie nad Motławą można będzie spotkać patrole: piesze, rowerowe, zmotoryzowane, na skuterach i w łodzi motorowej. Tam gdzie zazwyczaj pojawia się najwięcej zagranicznych turystów, będą strażnicy, którzy biegle mówią po angielsku lub niemiecku. Do realizacji zadań przewidziano zaangażowanie: 178 funkcjonariuszy, 20 radiowozów, 12 rowerów, 8 skuterów oraz jednej łodzi motorowej. Szczególną ochroną objęte zostaną rejony: Starego i Głównego Miasta, dworców PKP i PKS, Pasa Nadmorskiego (Jelitkowo, Brzeźno, Stogi) oraz ogrodu zoologicznego.

Główne zadania patroli straży miejskiej to: - reagowanie na przypadki zakłócania ładu i porządku publicznego, - udzielanie pomocy osobom poszkodowanym i potrzebującym, - reagowanie w sytuacji naruszania zapisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości, - egzekwowanie przepisów związanych z opieką nad zwierzętami, - kontrole stoisk handlowych i punktów gastronomicznych, - podejmowanie interwencji wobec osób, które nie przestrzegają zakazu chodzenia po wydmach, rozpalają ogniska w miejscach niedozwolonych lub zanieczyszczają środowisko.

Patrol wodny będzie pełnił służbę w rejonie Motławy, Martwej Wisły i Śmiałej Wisły. Funkcjonariusze mają zwracać szczególną uwagę na: - osoby, które kąpią się w miejscach niedozwolonych, - nieletnich, pozostawionych bez opieki, - zaśmiecanie środowiska naturalnego, - niszczenie urządzeń brzegowych i przeciwpowodziowych, - nabrzeżne stoiska handlowe (pod kątem zezwoleń, świadectw lekarskich i stanu sanitarno-porządkowego), - mienie społeczne i prywatne bez nadzoru lub niedostatecznie zabezpieczone.

Mimo braku zajęć w szkołach, także latem straż miejska będzie realizowała z młodzieżą swoje programy profilaktyczne: Miasteczko Ruchu Drogowego, Postępowanie ze zwierzętami oraz Bezpieczne wakacje.

Na potrzeby dużych imprez kulturalnych, a także Jarmarku świętego Dominika, który odbędzie się w dniach 26 lipca – 17 sierpnia 2014 roku, opracowane zostaną indywidualne plany zabezpieczenia.

Podsumowanie działań i ocenę pracy funkcjonariuszy w czasie tegorocznego sezonu letniego kierownictwo Straży Miejskiej w Gdańsku zaplanowało na połowę września 2014 roku.