Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

W trosce o bezdomnych

Autor: Robert Kacprzak
Prawie 1500 kontroli, a w ich trakcie niemalże 900 propozycji pomocy dla osób bez dachu na głową. W okresie jesienno-zimowym jednym ze stałych zadań strażników miejskich jest wspieranie osób bezdomnych. Funkcjonariusze regularnie sprawdzają miejsca, w których mogą one przebywać i przekonują do skorzystania z oferowanego wsparcia.
smg_bezdomni_pustostan_1600x900.JPG

Od początku listopada 2021 roku do końca marca 2022 roku strażnicy miejscy przeprowadzili 1493 kontrole miejsc, w których mogły przebywać osoby bezdomne. Najczęściej można je spotkać w altankach na terenie ogródków działkowych, wiatach śmietnikowych, piwnicach, pustostanach, dworcach czy na klatkach schodowych. Czasem zdarza się, że za schronienie służą im prowizoryczne budy, namioty, szałasy, a także nieużywane i porzucone przyczepy kempingowe. W czasie swoich kontroli funkcjonariusze spotkali 854 osoby bez dachu nad głową. Z pomocy skorzystały 192 z nich.

Z powodu nagłych spadków temperatur kontrole miejsc przebywania osób bezdomnych odbywały się regularnie. Strażnicy miejscy prowadzili swoje działania, współpracując między innymi z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta oraz Policją. Poza tym raz w miesiącu przedstawiciele służb i instytucji spotykali się, aby wypracowywać jak najlepsze formy pomocy dla osób pozbawionych dachu nad głową, a także na bieżąco aktualizowali mapę miejsc ich przebywania. Dzięki takim działaniom można było skuteczniej pomagać, a także szybciej docierać do potrzebujących.

Funkcjonariusze doskonale wiedzą, w których miejscach przebywają bezdomni. Informacje w tym zakresie zbierają w czasie codziennych patroli. Niestety strażnicy miejscy bardzo często spotykają się z odmową przyjęcia pomocy. Jednym z powodów jest zakaz spożywania alkoholu w ośrodkach i schroniskach, które oferują pomoc osobom bez dachu nad głową. Innych do pozostania na ulicy skłaniają osoby, które przynoszą bezdomnym jedzenie lub dają im pieniądze.

Więcej informacji o pomocy dla osób doświadczających bezdomności można znaleźć na stronie mopr.gda.pl

smg_bezdomni_klatka_schodowa_1600x900.JPG

Reaguj, widząc osobę doświadczającą bezdomności

Informacje o potrzebujących pozbawionych dachu nad głową można kierować do: Wydziału Reintegracji Osób w Bezdomności (wcześniejsza nazwa: Samodzielny Referat Reintegracji) przy ul. Piekarniczej 16 w Gdańsku, tel. 58 522 38 20; Straży Miejskiej w Gdańsku na nr 986 oraz Policji na nr 112.

Osoby potrzebujące schronienia mogą zgłaszać się osobiście do Noclegowni Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta przy ul. Żaglowej 3 w Gdańsku (tel. 58 342 13 14) lub skontaktować się z pracownikami socjalnymi w siedzibie Wydziału Reintegracji Osób w Bezdomności przy ul. Piekarniczej 16 w Gdańsku, tel. 58 522 38 20.