Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
W szkole o problemach dzielnicy

W szkole o problemach dzielnicyOkoło stu osób wzięło udział w dyskusji poświęconej problemom porządkowym w Świętym Wojciechu i Lipcach. Debata z udziałem strażników miejskich z Referatu VI odbyła się w czwartek 16 marca w Szkole Podstawowej nr 40 przy ulicy Stromej. W spotkaniu zorganizowanym przez dyrekcję placówki, uczestniczyli pracownicy szkoły, przedstawiciele rady rodziców oraz okoliczni mieszkańcy.

Przekazywane strażnikom zgłoszenia dotyczyły między innymi nieprawidłowego parkowania aut na chodniku przy budynku szkoły oraz pozostawiania pojazdów w miejscach niewyznaczonych na terenie strefy zamieszkania przy ulicy Kazimierza Wielkiego. Mowa była także o spożywaniu alkoholu w sąsiedztwie sklepów i na wale przeciwpowodziowym, hałaśliwym zachowaniu młodzieży i używaniu przez nią wulgaryzmów, psach puszczanych bez nadzoru, spalaniu śmieci w domowych piecach oraz o uciążliwościach powodowanych przez właścicieli posesji, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej.

Strażnicy przyjęli wiele zgłoszeń. Teraz będą je sprawdzać i weryfikować. W miejscach, które uczestnicy spotkania wskazywali najczęściej, przeprowadzone zostaną kontrole.