Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

W miejscach objętych zakazem alkoholu nie pijemy

W miejscach objętych zakazem alkoholu nie pijemyAkcja w Brzeźnie. Baczniejszą niż zwykle uwagę strażnicy miejscy zwracają na osoby, które piją alkohol w miejscach objętych zakazem spożywania napojów procentowych. O wzmożone działania prosili mundurowych mieszkańcy i dzielnicowi radni. Akcja prowadzona jest codziennie do 30 czerwca od 6:00 do 22:00 przez funkcjonariuszy z Referatu III.

Alkoholu nie wolno pić między innymi: (Ustawa z dn. 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – art. 43) - na ulicach, placach i w parkach (z wyjątkiem miejsc wyznaczonych), - w środkach i obiektach komunikacji publicznej, (Uchwała nr XXXV/762/13 Rady Miasta Gdańska z dn. 28 lutego 2013 r.) - na przystankach, - placach zabaw, - terenach zieleni publicznej - plażach (poza miejscami wyznaczonymi).

Za spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem grozi mandat w wysokości 100 złotych.