Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

W hołdzie ofiarom zbrodni katyńskiej

Autor: Robert Kacprzak
W sobotni poranek przy pomniku „Golgoty Wschodu” na Cmentarzu Łostowickim odbyła się uroczystość z okazji obchodów Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz 84. rocznicy II masowej zsyłki Polaków na Sybir. Wzięli w niej udział między innymi: przedstawiciele władz miasta, Stowarzyszenia "Rodzina Katyńska", Związku Sybiraków, służb mundurowych, duchowieństwa, młodzież szkolna oraz mieszkańcy Gdańska.
strażnik niesie wieniec, za nim Piotr Borawski i radni

Uroczystość rozpoczęła się 13 kwietnia 2024 r. o godzinie 9:00 od odegrania hymnu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej przez Orkiestrę Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Po oficjalnych wystąpieniach, uczestnicy odmówili modlitwę, a następnie został odczytany apel poległych i marynarze Kompani Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej oddali salwę honorową.

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz 84. rocznica II masowej zsyłki Polaków na Sybir na gdansk.pl

strażnik z wieńcem za nim kombatant

W ceremonii wzięła udział pięcioosobowa delegacja Straży Miejskiej w Gdańsku. Funkcjonariusze asystowali podczas składania wieńców i wiązanek kwiatów.

strażnik z wiązanką kwiatów

Nad spokojnym przebiegiem uroczystości czuwał między innymi patrol strażników miejskich.