Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

W hołdzie ofiarom „operacji polskiej” NKWD

W hołdzie ofiarom „operacji polskiej” NKWDSześcioro funkcjonariuszy straży miejskiej składało kwiaty i wieńce u stóp pomnika Golgoty Wschodu na cmentarzu Łostowickim. W sobotę 11 sierpnia odbyła się tam uroczystość upamiętnienia 81. rocznicy ludobójstwa Polaków w ZSRR przez NKWD w latach 1937–1938.

O godzinie 12:00 odegrany został hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie odsłonięto kamień upamiętniający ofiary „operacji polskiej” NKWD 1937-1938, odmówiono modlitwę, złożono kwiaty przy pomniku, odegrano hymn sybiracki.

W hołdzie ofiarom „operacji polskiej” NKWDW uroczystości uczestniczyli: Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz, przedstawiciele Gdańskiej Rodziny Katyńskiej i gdańskiego oddziału Związku Sybiraków oraz mieszkańcy.

Relacja z uroczystości na: www.gdansk.pl