Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

VI Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie

"Bezpieczne i przyjazne Pomorze - czyste miasto zależy od ciebie" to temat kolejnej, już szóstej edycji olimpiady, organizowanej przez Straż Miejską w Gdańsku, Gdańską Wyższą Szkołę Humanistyczną oraz straże miejskie z Gniewu, Kościerzyny, Kwidzyna, Pelplina, Sopotu, Tczewa i Straż Gminną z Pruszcza Gdańskiego.

Tym razem temat przewodni konkursowych zmagań związany jest z problematyką czystości. Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa pomorskiego. Celem konkursu jest rozwijanie poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie, poznanie przepisów prawa i uprawnień instytucji stojących na jego straży, rozbudzanie zainteresowania wiedzą prawną z zakresu tematyki konkursowej oraz kształtowanie postaw współodpowiedzialności za przestrzeń publiczną. Do udziału w Olimpiadzie przystąpiło 31 szkół, z których zgłosiły się 663 osoby.

Partnerami Olimpiady są Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku i Zakład Utylizacyjny w Gdańsku

Harmonogram:
  • Przyjmowanie zgłoszeń udziału do 30 listopada 2012
  • I Etap - 18 grudnia 2012
  • II Etap - 6 luty 2013
  • Finał - 21 marca 2013

Nagrodą główną dla laureata  I miejsca VI Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie „Bezpieczne i przyjazne Pomorze - czyste miasto zależy od ciebie” jest indeks Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej oraz zwolnienie z opłat za studia pierwszego stopnia na wybranym przez niego kierunku. PZU Życie S.A jest fundatorem nagród dla finalistów Olimpiady.

Tegoroczna edycja Olimpiady uzyskała dofinansowanie ze środków dotacji celowej w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.

Czyste miasto zależy od Ciebie Razem Bezpieczniej

Do pobrania:
Więcej na temat poprzednich edycji Olimpiady: