Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Uwaga na strefy!

Autor: Robert Kacprzak
W rejonie Głównego Miasta w Gdańsku funkcjonują jednocześnie cztery strefy, w których obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego. Niestety nadal wielu kierowców się do nich nie stosuje. Wówczas muszą interweniować strażnicy miejscy.
strefy mapka

W ścisłym centrum Gdańska obowiązują jednocześnie: Strefa Ograniczonej Dostępności, Strefa Zamieszkania, Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania oraz Strefa Ograniczonego Postoju. Mimo, że strefy funkcjonują od dłuższego czasu, to nadal wielu kierowców wciąż nie ma świadomości, że obowiązują w nich szczególne zasady. Wyjaśniamy jak się w nich poruszać.

STREFA OGRANICZONEJ DOSTĘPNOŚCI (SOD)

Zadaniem Strefy Ograniczonej Dostępności (kolor czerwony na mapce) jest ograniczenie ruchu kołowego w rejonie Głównego Miasta. Jej granice wyznaczają ulice: Kotwiczników, Ogarna, Słodowników, Za Murami, Bogusławskiego, Wełniarska, Teatralna, Latarniana i Szeroka oraz rzeka Stara Motława (z wyłączeniem ulic: Bogusławskiego, Słodowników, Pocztowej, Ławniczej, Szerokiej i Teatralnej). Dodatkowo w okresie wakacyjnym obszar SOD jest powiększany o kolejne ulice w związku z wprowadzaniem letniej organizacji ruchu.

Strefa Ograniczonej Dostępności na Głównym Mieście – gzdiz.gda.pl

W Strefie Ograniczonej Dostępności obowiązuje znak B-1 „zakaz ruchu”. Aby poruszać się samochodem w SOD, należy posiadać identyfikator IGM wydawany przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni na podstawie zarządzenia Nr 34/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie wydawania i użytkowania Identyfikatorów GM uprawniających do wjazdu do Strefy Ograniczonej Dostępności na obszarze Głównego Miasta. Uprawnieni do posiadania identyfikatorów są przede wszystkim mieszkańcy SOD oraz właściciele lub najemcy lokali użytkowych.

b-1

Znak B-1 „zakaz ruchu” nie dotyczy pojazdów:

  • z identyfikatorami GM, taxi, autobusów komunikacji miejskiej, pojazdów realizujących przewóz osób niepełnosprawnych organizowany przez Gminę Miasta Gdańsk, rowerów, motorowerów, pojazdów służbowych Policji i Straży Miejskiej, oznakowanych pojazdów służb komunalnych (pogotowia gazowego, energetycznego, ciepłowniczego, wodno-kanalizacyjnego) oraz Gdańskich Nieruchomości podczas usuwania skutków awarii, karetek pogotowia, gości hotelowych (na podstawie wydrukowanej ważnej rezerwacji);
  • z identyfikatorem „R”;
  • zaopatrzenia i serwisu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t na czas wykonywania czynności załadunku i obsługi technicznej w godzinach od 6:00 do 11:00 realizujących usługi w Strefie Ograniczonej Dostępności pod warunkiem posiadania aktualnego zlecenia bądź listu przewozowego uzasadniającego wjazd z obowiązkiem ich okazania na wniosek organów kontrolujących;
  • z aktualną kartą opłaty zryczałtowanej mieszkańca (rocznej – OZR, miesięcznej – OZM) lub działalności gospodarczej (rocznej – DGR, miesięcznej – DGM) sektora EG/FGM.

Za zignorowanie znaku B-1 strażnik miejski może wystawić mandat do 500 złotych i 5 punktów karnych.

STREFA ZAMIESZKANIA

Na obszarze Strefy Ograniczonej Dostępności znajduje się też strefa zamieszkania (kolor niebieski na mapce). Tutaj piesi są uprzywilejowani i wolno im poruszać się na całej udostępnionej do użytku przestrzeni, również po jezdniach. Kierujący zawsze muszą ustępować przechodniom pierwszeństwa! Prędkość pojazdów w strefach jest ograniczona do 20 km/h, a progi zwalniające nie muszą być oznaczane znakami pionowymi.

Wjazd do strefy oznaczony jest znakiem D-40 (strefa zamieszkania). Obowiązuje on na wszystkich ulicach, skrzyżowaniach, placach i innych terenach, na których odbywa się ruch drogowy – aż do miejsca, w którym stoi znak D-41 (koniec strefy zamieszkania). Kierowca, który opuszcza strefę, włącza się do ruchu. To oznacza, że musi ustąpić pierwszeństwa wszystkim innym uczestnikom ruchu drogowego.

W strefach zamieszkania postój pojazdów dozwolony jest jedynie w miejscach wyznaczonych. Kierowcy, który nie stosuje się do tej zasady grozi mandat w wysokości 100 złotych oraz 1 punkt karny.

strefa zamieszkania

ŚRÓDMIEJSKA STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA (ŚSPP)

Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania (ŚSPP) obejmuje swoim zasięgiem Główne i Stare Miasto, fragment ulicy 3 Maja oraz sektor Długie Ogrody, którego teren znajduje się między ulicami: Długie Ogrody, Angielską Groblą, Szafarnią a Długą Groblą. Poza wymienionymi ulicami opłaty pobierane są także na: Spichrzowej, Żytniej, Pszennej, Chmielnej, Ołowianka, Dziewanowskiego, Motławskiej, Seredyńskiego, Św. Barbary, Szopy, Łąkowej do Podwala Przedmiejskiego i Sadowej. Za postój w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania trzeba płacić przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 9.00 do 20.00.

Lokalizacja płatnych miejsc parkingowych - gzdiz.gda.pl

Osoby niepełnosprawne posiadające Kartę Parkingową wzoru europejskiego (niebieską), a także posiadacze Karty Kombatanta nie płacą za postój jedynie wtedy, gdy parkują pojazdy na miejscach oznakowanych jako zastrzeżone dla osób niepełnosprawnych. W każdym innym przypadku parkowanie pojazdów osób niepełnosprawnych i legitymujących się Kartą Kombatanta w Strefie Płatnego Parkowania i Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania w Gdańsku jest płatne zgodnie z obowiązującą taryfą. Osoby niepełnosprawne posiadające gdański identyfikator "N+" (żółty) nie wnoszą opłat na wszystkich miejscach w Strefie Płatnego Parkowania i Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania w Gdańsku. Identyfikator ten nie ma zastosowania w Strefach Płatnego Parkowania poza Gdańskiem, a także nie upoważnia również w Gdańsku do zajęcia miejsc oznakowanych jako zastrzeżone dla osób niepełnosprawnych.

mapka sspp
źródło: www.gzdiz.gda.pl

STREFA OGRANICZONEGO POSTOJU (SOP)

Jest to ostatnia ze stref znajdujących się w centrum miasta. Znajduje się w granicach Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania. Należy pamiętać, że SOP znajdująca się w ŚSPP obowiązuje przez całą dobę! Przed wjazdem do każdej ze stref ustawione są znaki B-39 (strefa ograniczonego postoju) z tabliczką informującą, że zakaz nie dotyczy wymienionych posiadaczy danych identyfikatorów. Każdy kto ma takie zezwolenie, może zaparkować pojazd na terenie SOP zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa o Ruchu Drogowym.

Natomiast jeśli ktoś wjeżdża do SOP i nie posiada odpowiedniego identyfikatora, to może na jego terenie zatrzymać się tylko do jednej minuty. Parkowanie w strefie dozwolone jest jedynie na wyznaczonych płatnych miejscach parkingowych. Zaparkowanie samochodu w Strefie Ograniczonego Postoju bez odpowiedniego identyfikatora oznacza dla kierowcy mandat w wysokości 100 złotych oraz 1 punkt karny.

sop

APELUJEMY DO KIEROWCÓW

Strażnicy miejscy regularnie kontrolują pojazdy poruszające się na obszarze Strefy Ograniczonej Dostępności. Tylko do 30 września tego roku mundurowi podjęli 7 229 interwencji w rejonie Głównego Miasta. Na sprawców wykroczeń drogowych funkcjonariusze nałożyli 6 583 mandaty, 558 osób pouczyli, a 88 spraw znajdzie swój finał w sądzie.

Kolejny raz apelujemy do kierowców, aby stosowali się do szczególnych zasad obowiązujących na terenie Głównego Miasta, a także przestrzegali obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz zwracali uwagę na znaki drogowe i nie ufali bezkrytycznie nawigacji. Przyczyni się to do zmniejszenia ruchu kołowego w SOD i zwiększenia bezpieczeństwa pieszych.