Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Uroczysta sesja Rady Miasta Gdańska

W środowy wieczór miejscy rajcy spotkali się w Wielkiej Hali Dworu Artusa. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru Rady Miasta Gdańska przez poczet sztandarowy kompanii honorowej gdańskiej straży miejskiej.
przemawia przewodnicząca Rady Miasta Gdańska Agnieszka Owczarczak, w tle poczet sztandarowy złożony ze strażników

W środę, 20 marca podczas uroczystej sesji w Dworze Artusa tytuł Honorowego Obywatela Miasta Gdańska wręczono Jerzemu Owsiakowi. Laudację wygłosiła Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska Agnieszka Owczarczak.

Jerzy Owsiak Honorowym Obywatelem Gdańska: "Jeśli będziemy się wspierać, pokonamy każdy problem" na gdansk.pl

Jerzy Owsiak siedzi na krześle

Zasady przyznawania tytułu Honorowej Obywatelki Miasta Gdańska albo tytułu Honorowego Obywatela Miasta Gdańska reguluje uchwała XXX/786/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 listopada 2020 r. Może on być nadawany obywatelom polskim i cudzoziemcom za zasługi dla Miasta Gdańska, wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, sztuki oraz nauki, całokształt dokonań oraz postawę życiową stanowiącą wzór do naśladowania dla gdańszczan.