Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
„Umiem pomagać" – nowy program Straży Miejskiej
„Umiem pomagać!" – nowy program Referatu Profilaktyki

Celem inicjatywy skierowanej do gimnazjów jest ukazanie uczniom, że niosąc pomoc mogą uratować komuś życie.

W środkach masowego przekazu często pojawiającym się tematem są wszelkiego rodzaju wypadki i zdarzenia, które niestety przyniosły ofiary – zarówno ranne jak i śmiertelne. Bardzo często słyszy się również o braku reakcji na różnego rodzaju zdarzenia, np. zasłabnięcia czy omdlenia. Problemem są także sytuacje, w których świadkowie wypadku nie udzielają poszkodowanemu pomocy, a zamiast tego pospiesznie oddalają się z miejsca zdarzenia.

Często wynika to nie tyle z niechęci niesienia pomocy, co ze strachu, że takiej pomocy nie umie się udzielić. Program „Umiem pomagać – pierwsza pomoc przedmedyczna” ma na celu zmianę takiego podejścia.

W toku zajęć uczniowie dowiedzą się m.in.: jak postępować z osobą leżącą, jakie rozpoznawać urazy i udzielić skutecznej pomocy, a także jak przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową przy nagłym zatrzymaniu krążenia.

Zajęcia prowadzić będą ratownicy medyczni Straży Miejskiej w Gdańsku we współpracy z ratownikiem medycznym ze Stowarzyszenia Na Rzecz Ratownictwa „Adiutare” w Gdańsku.

Program skierowany jest do szkół gimnazjalnych. Placówki, które są zainteresowane zapisami na zajęcia prosimy o kontakt z Referatem Profilaktyki Straży Miejskiej w Gdańsku – 58 301 30 11 wew. 116.