Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Ulica Heweliusza: dodatkowe miejsca dla mieszkańców

Ulica Heweliusza: dodatkowe miejsca dla mieszkańcówNa ulicy Heweliusza przeniesiono postój taksówek. Kosztem miejsc parkingowych dla mieszkańców. Rozwiązanie tymczasowe, a jednak bardzo uciążliwe. Straż miejska wyszła więc z inicjatywą, która poprawi sytuację w tym miejscu.

Zaczęło się od budowy wieżowca, która wymusiła przeniesienie postoju taksówek spod hotelu Mercury w okolice sklepu muzycznego. Postój na siedem pojazdów zajął miejsce, gdzie dotychczas parkowali mieszkańcy okolicznych budynków, klienci sklepów czy turyści. Siła przyzwyczajenia i brak innych miejsc powoduje, że ludzie nadal zostawiają tam swoje samochody. Niestety, łamiąc przy tym przepisy i narażając się na związane z tym konsekwencje.

Oznakowanie daje strażnikom możliwość karania, jednak zdaniem funkcjonariuszy aktualna sytuacja nie jest korzystna dla mieszkańców. Opierając się na własnych obserwacjach i opiniach osób mieszkających na ulicy Heweliusza, straż miejska postanowiła podjąć konkretne działania na rzecz poprawy sytuacji.

W czwartek 9 marca doszło do spotkania przedstawicieli Straży Miejskiej w Gdańsku i Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. Rezultatem współpracy obu jednostek miejskich w najbliższym czasie będzie zmniejszenie postoju taksówek na rzecz uzyskania dodatkowych miejsc parkingowych. Z korzyścią dla mieszkańców i bez szkody dla taksówek.