Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Ulewa nad miastem

Ulewa nad miastemZalane ulice, połamane drzewa, leżące na drogach konary. Wczoraj po południu przez Gdańsk przeszła potężna nawałnica. Strażnicy miejscy pomagali w zwalczaniu skutków ulewy oraz zabezpieczaniu zagrożonych miejsc.

Do dyspozycji Stanowiska Kierowania było 12 patroli (24 osoby) – 9 zmotoryzowanych i 3 piesze. Przyjmowaniem zgłoszeń, ich przekazywaniem oraz koordynacją pracy patroli zajmowało się dodatkowo 6 funkcjonariuszy.

Ulewa nad miastemStraż Miejska uczestniczyła w 23 interwencjach. Podczas ulewnego deszczu mieszkańcy zgłaszali liczne podtopienia ulic, tuneli, połamane drzewa i konary oraz uszkodzenia infrastruktury drogowej. Cześć spraw przekazano właściwym instytucjom. Kilka zgłoszeń nie zostało potwierdzonych przez przybyłych na miejsce funkcjonariuszy.

Strażnicy zabezpieczali skrzyżowanie ulic: Nowe Ogrody i 3 Maja. Z powodu zalania jezdni i chodników zostało ono zamknięte dla ruchu pojazdów i pieszych. O godzinie 21.10 po udrożnieniu kanalizacji deszczowej oraz usunięciu błota z jezdni i chodników mundurowi opuścili skrzyżowanie.

Na ulicy 3 Maja na chodnik przewróciło się drzewo. Funkcjonariusze zabezpieczyli teren i powiadomili właściwe służby. Podobnie stało się w przypadku przewróconego drzewa na skrzyżowaniu ulic Ogarnej i Mieszczańskiej.

Ulewa nad miastem

Intensywne opady utworzyły wyrwy w jezdniach, między innymi na ulicach Hucisko i Szerokiej. Strażnicy odgrodzili taśmą niebezpieczne miejsca oraz poinformowali o zdarzeniach Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.

Na ulicy Filaretów woda wypchnęła pokrywę studzienki deszczowej. Patrol straży miejskiej sam umieścił pokrywę we właściwym miejscu.

Ulewa nad miastemNa numer 986 wpłynęło również zgłoszenie o przewróconym ogrodzeniu na ulicy Osiedle. Płot leżał na jezdni. Funkcjonariusze postawili go tam, gdzie stać powinien.

Kontrole na terenie dotkniętym ulewą przeprowadzone przez patrole straży miejskiej w godzinach 22:00-24:00 nie wykazały żadnych nieprawidłowości.