Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Udaremniona kradzież świeczników z kościoła

Sprawna współpraca  pomiędzy monitoringiem i referatem dzielnicowym pozwoliła udaremnić kradzież świeczników z kościoła.

Dnia 3 października 2009 roku o godzinie 17.00 pracownicy monitoringu miejskiego zauważyli mężczyznę, który usiłował sprzedać 2 duże kościelne świeczniki na ulicy Szerokiej.  Dozorcy niezwłocznie przekazali informacje dla patrolu 253, który udał się we wskazane miejsce i dokonał ujęcia podejrzanego mężczyzny. Podejrzany o dokonanie przestępstwa został przekazany do II Komisariatu Policji. W toku przeprowadzonych czynności operacyjnych ustalono, że świeczniki pochodzą kościoła Świętej Trójcy.