Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Uczniowie będą bronić źródeł w parku Reagana

20 września w ramach akcji Sprzątanie Świata odbędzie się plenerowa gra edukacyjna „Obrońcy źródeł”. Zabawa skierowana jest do uczniów klas V szkół podstawowych i ma uświadomić im, jak ważna jest troska o jakość wody, którą pijemy.

Sprzątanie Świata to akcja, która od 20 lat inspiruje społeczności lokalne do dbania o swoje środowisko. Według szacunków ekspertów z Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych w Sprzątaniu Świata w tym roku weźmie udział około 35 mln ludzi ze 130 krajów. W ogólnoświatową kampanię angażują się zarówno samorządy, szkoły, organizacje pozarządowe jak i osoby prywatne. Akcja przybiera różne formy takie jak wspólne sprzątanie podwórek, sadzenie drzew czy też kampanie edukacyjne.

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że jedynie 0.007% światowych złóż wody nadaje się do bezpośredniego użycia przez człowieka. Logicznym się wydaje, że wszyscy powinniśmy dbać o bezpieczeństwo zasobów wody i chronić je przed zanieczyszczeniami. W tym roku w ramach Sprzątania Świata Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna (GIFK) organizuje w parku Reagana plenerową grę edukacyjna „Obrońcy źródeł”. Jej uczestnicy zaangażowani zostaną w poszukiwanie tajemniczego Hydrologa, który strzeże ujęć wody pitnej. W Parku powstaną HydroSfery- czyli punkty w których uczniowie będą rozwiązywać zadania. Ekologiczne spotkanie obrońców źródeł wody zostało podzielone na dwie części- część warsztatową i grę miejską. Warsztaty bębniarskie pozwolą uczniom skomponować ekologiczny hymn, który stanie się symbolem całego spotkania. Gra miejska jest natomiast okazją do wykazania się wiedzą i doświadczeniem związanym z ochroną środowiska.

Organizator: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Partner: Straż Miejska w Gdańsku „Obrońcy źródeł” - Regulamin