Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Uczcili czyn bojowy Polaków na froncie wschodnim
Autor: Andrzej Hinz
W sobotę 12 października przy pomniku „Tym co za polskość Gdańska” spotkali się m.in. kombatanci, posłowie i rekonstruktorzy historycznych oddziałów. Przybyły delegacje Wojska, Marynarki Wojennej RP, policji, harcerzy, Obrony Terytorialnej i Straży Granicznej. W uroczystości wzięli również udział strażnicy miejscy.
Pomnik6

Prezydent Gdańska Pani Aleksandra Dulkiewicz przypomniała historię powstania polskich sił zbrojnych na wschodzie, ich bohaterską postawę oraz wielkie oddanie ojczyźnie. W swoim przemówieniu wspomniała także o tym, jak często ten fragment naszej historii był wykorzystywany w celach propagandowych na przełomie ostatnich dziesięcioleci. Po wygłoszonym przemówieniu uczestnicy wydarzenia odmówili wspólną modlitwę.

Pomnik 2

W obchodach rocznicowych wzięła udział również delegacja straży miejskiej. Funkcjonariusze pod pomnikiem złożyli wieńce oraz kwiaty.

Pomnik4

Osobom zasłużonym dla Związku Inwalidów Wojennych RP zostały wręczone odznaczenia.

Pomnik

Więcej o uroczystości można przeczytać na www.gdansk.pl