Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

U kowala na Oruni

U kowala na OruniProfesjonalne kowadło, palenisko i miech. Warsztat kowalski z prawdziwego zdarzenia działa od soboty na Oruni. Podczas jego otwarcia, które odbyło się 7 maja, można było zobaczyć także strażników miejskich. Mundurowi z Referatu VI pilnowali, by uroczysta inauguracja przebiegła jak należy.

U kowala na OruniWarsztat mieści się na tyłach oruńskiej kuźni przy ul. Gościnnej 10. W przyszłości mają się w nim odbywać szkolenia i pokazy. Posadę kowala objął Remigiusz Bystrek.

Nowy obiekt powstał w ramach rozbudowy kompleksu kuźni, która działa od października 2012 roku i jest częścią Centrum Innowacji i Aktywizacji Społecznej. Cele projektu to: ożywienie dzielnicy oraz poprawa jej wizerunku.

O oruńskiej kuźni przeczytasz więcej na gdansk.pl