Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Twoja waga, nasza sprawa!
Twoja waga, nasza sprawa!

Już w najbliższy czwartek funkcjonariusze z Referatu I wspólnie z inspektorami z Obwodowego Urzędu Miar skontrolują sprzedawców pracujących na miejskim targowisku przy ul. Zawodników.

Dokładnej analizie poddane zostaną wagi kupieckie; w szczególności kwestia posiadania przez nie znaku tzw. „legalizacji”. Jeśli takowy symbol jest zniszczony lub naruszony, to istnieje obawa, że ktoś mógł przy nich manipulować i w efekcie oszukiwać klientów co do wagi zakupionego przez nich towaru.

Współdziałanie strażników miejskich z przedstawicielami Urzędu Miar będzie również dotyczyło nadzoru nad przestrzeganiem ustawy „Prawo o miarach”, a w szczególności artykułu 26 ust. 1 pkt 2 „Kto wbrew przepisom ustawy wprowadza do obrotu lub użytkowania, stosuje bądź przechowuje w stanie gotowości do użycia przyrządy pomiarowe, podlegające prawnej kontroli metrologicznej, bez wymaganych dowodów tej kontroli lub niespełniające wymagań podlega karze grzywny.”

Kontrolerzy będą informowali sprzedawców o obowiązujących przepisach, procedurach obowiązujących przy zgłaszaniu przyrządów do legalizacji, a także ewentualnych konsekwencjach (mandat karny w wysokości do 500 zł) dotyczących niedopełnienia ciążących na nich obowiązkach.