Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Trzy wykroczenia i przestępstwo

Pozornie standardowa interwencja zakończyła się złamaniem trzech artykułów Kodeksu Wykroczeń i jednego Kodeksu Karnego.

21 listopada około godziny 15.00 patrol Straży Miejskiej zauważył osobę palącą na przystanku autobusowym. Zanim strażnicy podjęli interwencję mężczyzna wyrzucił niedopałek papierosa na chodnik. Municypalni poinformowali go, że popełnił dwa wykroczenia (palił w miejscu niedozwolonym i zaśmiecił miejsce publiczne). Podczas legitymowania mężczyzna okazał przerobioną książeczkę wojskową. Chciał też wprowadzić strażnika w błąd, podając fałszywe dane adresowe i ukrywając dowód osobisty. W związku z posługiwaniem się fałszywym dokumentem przewieziono go na Komisariat Policji celem dalszego prowadzenia sprawy. Za podrabianie lub przerabianie dokumentu grozi mu grzywna, kara ograniczenia albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.