Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Trudny czas dla bezdomnych

Trudny czas dla bezdomnych

Jak co roku jesienią, do Straży Miejskiej w Gdańsku dociera coraz więcej zgłoszeń, dotyczących osób, które nie mają dachu nad głową. W ciągu ostatniego miesiąca (od połowy października do połowy listopada) za pośrednictwem alarmowego numeru 986 odebraliśmy ich 100. W każdym przypadku funkcjonariusze podejmowali interwencję.

Najwięcej spraw dotyczyło osób śpiących i przebywających: na klatkach schodowych (42 interwencje) lub w zsypach na śmieci i wiatach śmietnikowych (10). W przypadku 40 zgłoszeń chodziło o osoby pod wpływem alkoholu, 22 z nich trafiły do pogotowia socjalnego. Rekordziści mieli w wydychanym powietrzu: 4,2 promila, 4,0 oraz 3,96 promila alkoholu. W ramach czterech interwencji osoby bezdomne (w tym jedna niepełnosprawna, wymagająca pomocy) zostały odwiezione przez strażników do noclegowni lub schroniska.

W ramach zadań dodatkowych do Planu Działania na ten rok, Wydział Dzielnic Gdańsk Południe prowadzi w listopadzie stałe kontrol miejsc, w których przebywają bezdomni. Funkcjonariusze zawsze oferują takim osobom pomoc, zgodnie z posiadanymi kompetencjami. Najczęściej odwożą je do noclegowni. Informują też o kolejnych przypadkach Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Od 1 listopada tego roku przy Towarzystwie im. Świętego Brata Alberta – Kole Gdańskim działa Rzecznik Osoby Bezdomnej. Joanna Buraczek pracuje w biurze TPBA w Gdańsku, przy ul. Władysława IV 12. Indywidualne konsultacje z osobami bezdomnymi i zagrożonymi bezdomnością przeprowadzane są dwa razy w tygodniu – we wtorki i czwartki – w godz. 8:00-11:00.