Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Targ Rybny na widelcu

Targ Rybny na widelcu

Straż Miejska w Gdańsku sprawdza uczciwość właścicieli lokali gastronomicznych.

W dniu 22 października, w godz. 10.00 - 12.00 w siedzibie Straży Miejskiej w Gdańsku odbyło się spotkanie dotyczące poprawy stanu sanitarno - porządkowego punktów do gromadzenia odpadów w rejonie starego miasta. Przewodnim tematem spotkania było rozwiązanie problemów dotyczących miejsc gromadzenia odpadów w rejonie Targu Rybnego w Gdańsku. Pojawiające się przesypy odpadów (głównie segregowanych - opakowania kartonowe) są wynikiem braku wymaganych prawem umów na odbiór odpadów opakowaniowych, powstających w lokalach gastronomicznych. Odpady te trafiają do kontenerów na segregacje, które przeznaczone są do wyłącznego użytku mieszkańców. W trakcie spotkania ustalono, iż przeprowadzone zostaną kontrole przez inspektora ZDiZ, administratora GZNK przy asyście Straży Miejskiej w Gdańsku pod kątem prawidłowości złożonych deklaracji śmieciowych, jak i indywidualnych umów na odbiór odpadów opakowaniowych.

We wtorkowym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: ZDiZ, GZNK, GREEN Service, ZUT, strażnicy rejonowi referatów dzielnicowych I, II oraz przedstawiciele referatów III i IV. Kolejne spotkanie, dotyczące spraw porządkowych odbędzie się jeszcze przed sezonem zimowym.