Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Szkolenie Funkcjonariuszy Straży Miejskich i Gminnych

Zdobyć nową wiedzę i wymienić się doświadczeniami z pracy mieli okazję strażnicy miejscy i gminni z całej Polski. W dniach od 9 do 11 października odbyło się w Gdańsku szkolenie funkcjonariuszy Straży Miejskich i Gminnych.

Pomysł szkolenia wyszedł od gdańskiej straży miejskiej, która zajęła się również jego realizacją. Zostało ono podzielone na trzy bloki, w których uczestniczyli przedstawiciele stanowisk kierowania i służb dyżurnych, osoby zajmujące się prewencją i rzecznicy prasowi straży miejskich. Funkcjonariusze ze stanowisk kierowania rozmawiali o organizacji swojej pracy i współpracy z innymi komórkami wewnątrz straży miejskiej. Blok prewencji zajął się tematem zadań referatów dzielnicowych i interwencyjnych oraz realizowaniem zgłaszanych interwencji. Obie grupy spotkały się na wspólnej rozmowie o współpracy z innymi organizacjami zewnętrznymi (Państwowa Inspekcja Handlowa i Urząd Kontroli Skarbowej), jak również podjęły temat sposobów rozwiązywania problemów, z którymi strażnicy spotykają się podczas swojej pracy (nielegalny handel, zwierzęta, żebrzący itp.). Dla rzeczników prasowych i osób, które reprezentują swoją straż w mediach przeprowadzono warsztaty z kamerą. Podjęto również temat metod pracy na takim stanowisku. Ideą szkolenia było zdobycie nowej i potrzebnej wiedzy oraz wymiana doświadczeń, która jest pomocna w doskonaleniu swojej własnej pracy. Gościliśmy przedstawicieli straży z: Warszawy, Włocławka, Łodzi, Radomia, Nowego Dworu Mazowieckiego, Oświęcimia, Olsztyna, Wrocławia, Reska, Krakowa, Szczecina, Białegostoku, Kalisza i Tczewa. W tym miejscu chcemy podziękować wszystkim Obecnym na szkoleniu za aktywne uczestnictwo, i poprzez prowadzenie zajęć w poszczególnych blokach, i przez włączanie się w dyskusję i dzielenie własnymi doświadczeniami. Dziękujemy również Gościom z Państwowej Inspekcji Handlowej, Urzędu Kontroli Skarbowej i Polsatu, którzy prowadzili zajęcia podczas szkolenia. Mamy nadzieję, że spotkamy się niebawem na kolejnym szkoleniu, dzięki któremu nasza praca będzie efektywna, a mieszkańcy naszych miast zadowoleni.