Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Szanujmy symbole narodowe!

Autor: Marta Drzewiecka
Przed nami czas ważnych świąt państwowych. Flagi pojawią się na reprezentacyjnych ulicach Gdańska i na prywatnych posesjach. Pamiętajmy o tym, że symbolom państwowym należy się szacunek, a przed nadużyciami i ludzką bezmyślnością chroni je prawo.
flaga 1200px

Straż Miejska w Gdańsku przypomina, aby w trakcie majowych świąt i obchodów pamiętać o godnym traktowaniu biało-czerwonych flag. Mundurowi będą zwracać baczną uwagę na to, czy barwy narodowe są używane właściwie i z należytym szacunkiem.

Każdy obywatel ma prawo eksponować symbole państwowe, manifestując w ten sposób swoją tożsamość narodową. Powinien przy tym zadbać, aby symbole Rzeczypospolitej Polskiej znajdowały się w godnym i honorowym miejscu.

Zgodnie z Ustawą z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych „Otaczanie tych symboli czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej […]”.

Symbole RP chroni Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. W myśl Kodeksu wykroczeń (art. 49), kto narusza przepisy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze aresztu lub grzywny (na sprawcę wykroczenia strażnik może nałożyć mandat do 500 złotych). Podobnie mówi Kodeks karny (art. 137). Flagi nie wolno znieważać, niszczyć ani usuwać. To samo dotyczy innych znaków państwowych.

Jak prawidłowo eksponować flagę?

Najlepszym sposobem jest umieszczenie jej na pionowym lub skośnym maszcie albo na drzewcu. Flagę można nieść w pochodzie, można też wywiesić z okna lub balkonu (na drążku ustawionym prostopadle do budynku) albo zatknąć w specjalnym uchwycie. Trzeba pamiętać, że na jednym maszcie może znajdować się tylko jedna flaga.

Barwy na fladze nie mogą być wyblakłe, a ona sama musi być czysta i niepostrzępiona. Ważne jest też umieszczenie jej w odpowiednim (honorowym) miejscu, ponieważ zawsze powinna być dobrze widoczna. Na zewnątrz eksponujemy ją od świtu do zachodu słońca. Pozostawiona na noc musi być odpowiednio podświetlona. Nie wywiesza się jej w dni deszczowe, w czasie zamieci śnieżnej oraz przy bardzo silnym wietrze.

Flaga powinna powiewać oraz swobodnie opadać. Nie może stykać się z podłożem, inną płaszczyzną, ani też zawijać wokół drzewca lub masztu. Nie wolno umieszczać na niej napisów i rysunków. Jeśli jest eksponowana pionowo, biała barwa musi być po lewej stronie. Umieszczona na szczycie budynku sugeruje, że w obiekcie sprawowane są funkcje państwowe.

Zużytej flagi nie wyrzuca się do śmietnika! Trzeba ją dyskretnie spalić. Jeśli jest związana z wyjątkowymi wydarzeniami, powinna trafić do muzeum.