Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Szanujmy symbole narodowe

Szanujmy symbole narodowe

Początek maja często kojarzy się nam z możliwością dłuższego wypoczynku. Często jednak zapominamy się o powodach tego stanu rzeczy.

Widok flag narodowych zawieszonych wzdłuż reprezentacyjnych ulic Gdańska nie powinien nikogo dziwić. 1 maja obchodzimy Święto Pracy, a 3 maja Święto Narodowe Trzeciego Maja w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. 2 maja to Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

Zgodnie z Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych „Otaczanie tych symboli czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej […]”.

Ochronę prawną symboli RP gwarantuje Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. W myśl Kodeksu wykroczeń (art. 49), kto narusza przepisy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze aresztu lub grzywny. Podobnie mówi Kodeks karny (art. 137). Flagi nie wolno znieważać, niszczyć ani usuwać. To samo dotyczy innych znaków państwowych. Każdy obywatel ma prawo eksponować symbole państwowe, manifestując w ten sposób swoją tożsamość narodową. Powinien przy tym zadbać, aby symbole Rzeczypospolitej Polskiej znajdowały się w godnym i honorowym miejscu.

Straż Miejska w Gdańsku przypomina, aby w trakcie majowych świąt i obchodów pamiętać o godnym traktowaniu biało-czerwonych flag. Strażnicy będą zwracali szczególną uwagę na to, czy barwy narodowe są używane właściwie i z odpowiednim szacunkiem.