Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Symbole narodowe pod ochroną

Świętujemy odzyskanie niepodległościMajówka to czas ważnych świąt państwowych. Flagi pojawią się na reprezentacyjnych ulicach Gdańska i na prywatnych posesjach. Pamiętajmy o tym, że symbolom państwowym należy się szacunek, a przed nadużyciami i ludzką bezmyślnością chroni je prawo.

W tym wyjątkowym czasie Straż Miejska w Gdańsku przypomina, aby w trakcie majowych świąt i obchodów pamiętać o godnym traktowaniu biało-czerwonych flag. Mundurowi będą zwracać baczną uwagę na to, czy barwy narodowe są używane właściwie i z należytym szacunkiem.

Każdy obywatel ma prawo eksponować symbole państwowe, manifestując w ten sposób swoją tożsamość narodową. Powinien przy tym zadbać, aby symbole Rzeczypospolitej Polskiej znajdowały się w godnym i honorowym miejscu.

Zgodnie z Ustawą z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych „Otaczanie tych symboli czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej […]”.

Symbole RP chroni Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. W myśl Kodeksu wykroczeń (art. 49), kto narusza przepisy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze aresztu lub grzywny (na sprawcę wykroczenia strażnik może nałożyć mandat do 500 złotych). Podobnie mówi Kodeks karny (art. 137). Flagi nie wolno znieważać, niszczyć ani usuwać. To samo dotyczy innych znaków państwowych.