Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Świętowali koniec wakacji

27 sierpnia wodny patrol Straży Miejskiej zauważył grupkę młodzieży, która siedząc przy nadbrzeżu Wyspy Spichrzów spożywała alkohol. W czasie podejmowania interwencji okazało się że wszyscy mają po 15 lat. Na pytanie skąd wzięli alkohol oświadczyli, że butelkę wódki zakupiła im nieznana osoba którą o to poprosili. Cała trójka została przewieziona na komisariat policji w celu przekazania rodzicom.

Przypominamy że zgodnie z art. 208 Kodeksu karnego, kto rozpija małoletniego, dostarczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycie lub nakłaniając go do spożycia takiego napoju, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.