Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Święto Wolności i Solidarności
Autor: Marta Drzewiecka
Kompania honorowa w Bazylice Mariackiej, wspólne patrole ze strażnikami miejskimi z Gdyni i Sopotu oraz szczególny nadzór nad miejscami, w których odbywało się wspólne świętowanie. Straż Miejska w Gdańsku uczestniczyła w zabezpieczeniu obchodów 30. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów.
warta honorowa 1200px

Funkcjonariusze objęli kontrolą rejony obok miejsc, w których odbywały się uroczystości. Głównym zadaniem naszych patroli było zapewnienie przestrzegania ładu i porządku publicznego. Mundurowi dbali o bezpieczeństwo w ruchu pieszych i udzielali informacji przyjezdnym. Czuwali też nad zachowaniem drożności dróg dojazdowych oraz ewakuacyjnych. Reagowali na wykroczenia w zakresie nieprawidłowego parkowania pojazdów i wszystkie sytuacje, które mogły utrudniać spokojne uczestnictwo w uroczystościach.

patrol ECS 1200px

Święto Wolności i Solidarności stało się też okazją, by we wspólnych patrolach pojawili się funkcjonariusze straży miejskich z Gdańska, Gdyni i Sopotu. Mundurowych można było spotkać w Europejskim Centrum Solidarności. Dodatkowo nasi koledzy z Sopotu uczestniczyli w przemarszu samorządowców.

Wspolny patrol ECS 1200px

W obchodach wzięła udział nasza kompania honorowa. Strażnicy pełnili wartę przy urnie z prochami tragicznie zmarłego Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza w Bazylice Mariackiej podczas mszy dziękczynnej za 30 lat wolności oraz modlitwy międzywyznaniowej.