Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Święto Straży Miejskiej

Święto Straży Miejskiej

Z okazji Święta Straży Miejskiej

z ogromną dumą dziękuję wszystkim

funkcjonariuszom i pracownikom

za ciężką i pełną poświęceń pracę.

Wasze codzienne zaangażowanie

w ochronę porządku publicznego

czyni nasz Gdańsk miastem

spokojnym i bezpiecznym.

Życzę wszystkim satysfakcjonującej

i pełnej wyzwań służby.

Leszek Walczak

Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku