Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Święto Seniorów

Święto Seniorów

W związku z przypadającym 1 października Międzynarodowym Dniem Osób Starszych Straż Miejska w Gdańsku przypomina o swoim programie profilaktycznym "Wiem, znam, działam – Bezpieczny Senior”.

Celem inicjatywy jest aktywizacja oraz uświadomienie osobom starszym zagrożeń występujących w mieście, poszerzenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i prawa oraz nauka metod postępowania w sytuacjach niebezpiecznych i zapobiegania zagrożeniom. Istotnym elementem jest również zapoznanie seniorów ze specyfiką działalności Straży Miejskiej w Gdańsku. Zajęcia prowadzone są pod okiem instruktora Pomorskiego Klubu Okinawa Shorin-Ryu Karate, Adriana Litwińskiego, na co dzień funkcjonariusza Straży Miejskiej w Gdańsku.

Program „Wiem, znam, działam – Bezpieczny Senior” prowadzony jest przy współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Gdańska ds. Seniorów oraz Gdańskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, działającym przy Uniwersytecie Gdańskim.

Pierwsze zajęcia z samoobrony odbędą się już w październiku, a osoby chętne do wzięcia udziału w programie prosimy o kontakt z Uniwersytetem Trzeciego Wieku lub Referatem Profilaktyki Straży Miejskiej w Gdańsku – 58 301 30 11 wew. 116.