Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Światowy Dzień Środowiska
Światowy Dzień Środowiska

5 czerwca przypomina o niezwykle istotnym znaczeniu przyrody i odpowiedzialności, jaka spoczywa na każdym z nas za jej stan.

Celem obchodów Światowego Dnia Środowiska jest poszerzanie świadomości społecznej w kwestii potrzeby ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego. Straż Miejska w Gdańsku prowadzi projekt ekologiczny, „EKO-Elementarz”, którego efektem są artykuły, umieszczone na portalu trójmiasto.pl. W dniu dzisiejszym, w związku ze Światowym Dniem Środowiska pojawił się artykuł dotyczący zasad gromadzenia i pozbywania się nieczystości ciekłych.

Dzień Ochrony Środowiska został ustanowiony podczas Ogólnego Zgromadzenia ONZ w czasie pierwszej światowej konferencji na temat stanu środowiska. Odbyła się ona 5 czerwca 1972 r. w Sztokholmie pod hasłem „Tylko jedna Ziemia". Głównym celem przedsięwzięcia było zwrócenie uwagi opinii publicznej na zagadnienie dalszego istnienia gatunku ludzkiego i zapewnienia mu dogodnych warunków do przetrwania. Dodatkowo wskazano także na istotę współpracy międzynarodowej ze względu na szczególny charakter niektórych zanieczyszczeń. Światowy Dzień Ochrony Środowiska świętuje ponad 100 krajów. Polska znajduje się wśród nich od 23 lat.

Hasło tegorocznej edycji to „Think.Eat.Save” (Myśl.Jedz.Ratuj) i ma ono na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na problem marnotrawienia jedzenia.

Przedstawiciele FAO podkreślają, że na marnotrawieniu pożywienia cierpią nie tylko ludzie, ale także natura. Każdy produkt przygotowywany jest z określonych składników, dla przykładu – potrzeba około 1000 litrów wody na wyprodukowanie 1 litra mleka. Światowa produkcja żywności zajmuje 25% wszystkich gruntów możliwych do zamieszkania, jest odpowiedzialna za 70% zużycia wody, 80% wylesiania oraz 30% emisji gazów cieplarnianych. Jest najistotniejszym powodem utraty różnorodności biologicznej gleb i zmian w niej zachodzącym. FAO zachęca do rozsądniejszego gospodarowania pożywieniem, dzięki czemu na pewno uda nam się zaoszczędzić pieniądze, ochronić środowisko, a także przyczynić do efektywniejszego gospodarowania naszymi zasobami. ONZ nakłania także konsumentów do podejmowania świadomych wyborów żywieniowych i korzystania z produktów ekologicznych, w których produkcji nie zostały użyte substancje chemiczne.