Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Strażnik Rejonowy dla bezpieczeństwa

Strażnik Rejonowy dla bezpieczeństwa

Inicjatywa funkcjonariusza Straży Miejskiej związana z bezpieczeństwem dzieci zakończyła się sukcesem.

W związku z wieloma prośbami i sugestiami zgłaszanymi przez mieszkańców osiedla, które dotyczyły pojazdów parkujących przy Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 6 (ul. E. Hoene 6) i blokujących skrzyżowanie oraz chodnik, Straż Miejska podjęła liczne interwencje w stosunku do osób niestosujących się do przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym. Strażnikom zależało przede wszystkim na bezpieczeństwu najmłodszych, którzy uczęszczają do szkoły. Działania prowadzone przez funkcjonariuszy były regularne jednak praktycznie zawsze spotykały się z niezrozumieniem kierowców.

W związku z trudną sytuacją – szczególnie w godzinach porannych, czyli w okresie dowożenia przez rodziców dzieci do szkół – strażnik rejonowy pracujący w obrębie osiedla Orunia Górna wystosował wniosek do komisji bezpieczeństwa działającej przy Urzędzie Miejskim w Gdańsku, celem rozważenia montażu słupków oddzielających w rejonie szkoły chodnik od jezdni.

Komisja pozytywnie zaopiniowała powyższy wniosek i w dniach 3 – 4 października rozpoczął się montaż powyższych słupków. Od tego czasu funkcjonariusze Straży Miejskiej nie zanotowali wykroczeń we wspomnianym rejonie.