Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Strażnicy z Wydziału Północ spotkali się z radnymi

W siedzibie Referatu Dzielnicowego IV na Żabiance w dniu 28 lutego odbyło się spotkanie strażników z Wydziału Północ Straży Miejskiej w Gdańsku z przewodniczącymi zarządów rad dzielnic i osiedli z północnej części miasta.

Na początku spotkania naczelnik Wydziału Artur Mołdawski przedstawił, jak wygląda praca strażników w najbardziej zaludnionej części Gdańska. Okazuje się, że strażnicy z dwóch referatów Wydziału (Referat III i Referat IV) obejmują swym działaniem 216 tys. mieszkańców, czyli aż 47 % wszystkich mieszkańców Gdańska. Następnie omówione zostały statystki interwencji podjętych w każdej z dzielnic należących do Wydziału w roku 2012, a naczelnik i kierownicy obu referatów odpowiadali na pytania radnych. Straż Miejska przygotowała również ankietę dla radnych i mieszkańców, w której poprosiła o wskazanie najbardziej naglących problemów w poszczególnych dzielnicach.

Z wypowiedzi radnych wynika, że doceniają pracę strażników oraz chwalą sobie współpracę z kierownikami referatów i strażnikami rejonowymi. Radni przedstawili także najpilniejsze sprawy dotyczące porządku w ich dzielnicach. Okazuje się jednak, że oczekiwania mieszkańców niejednokrotnie przekraczają zakres działania Straży Miejskiej. Naczelnik Wydziału zanotował zgłoszone przez radnych postulaty, a sami radni z różnych dzielnic wymienili się również własnymi doświadczeniami w zakresie poprawy porządku.

Było to pierwsze tego typu spotkanie. Jesienią strażnicy z Wydziału Północ zamierzają ponownie spotkać się z radnymi, aby zweryfikować skuteczność podejmowanych działań w dzielnicach.

Na Wydział Północ składają się dwa referaty dzielnicowe - III i IV. Referat III z siedzibą we Wrzeszczu obejmuje następujące dzielnice: Brzeźno, Nowy Port, Letnica, Młyniska, Wrzeszcz Dolny, Wrzeszcz Górny, Zaspa Rozstaje, Zaspa Młyniec, Strzyża i VII Dwór. Referat IV działa na terenie dzielnic: Oliwa, Osowa, Matarnia, Przymorze Wielkie, Przymorze Małe oraz Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia.

W ostatnim czasie Straż Miejska w Gdańsku coraz ściślej współpracuje z przedstawicielami mieszkańców poszczególnych dzielnic. W roku 2012 strażnicy uczestniczyli w 175 spotkaniach i pełnili 171 dyżurów w radach osiedli i dzielnic (w 2011 - 42 spotkania i 35 dyżurów).

[gallery link="file" includes="7171,7172,7173,7174,7175,7176" ids="7171,7172,7173,7174,7175,7176"]