Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Strażnicy z Wilna w Gdańsku

Strażnicy z Wilna w Gdańsku

W związku z dobrosąsiedzką współpracą funkcjonariusze Straży Miejskiej z Wilna będą gośćmi gdańskich strażników miejskich.

Wizyta odbywa się w ramach porozumienia obejmującego gdańską i wileńską Straż Miejską oraz Komisję Bezpieczeństwa Lokalnego. Strażnicy ze stolicy Litwy będą przebywać w Gdańsku w dniach 4 – 7 września, a w piątek 6.09 od godz. 16:00 będą brali udział w oficjalnym otwarciu Festiwalu "Wilno w Gdańsku", które odbędzie się na Targu Węglowym.

Podczas swojego pobytu w Trójmieście funkcjonariusze Straży Miejskiej z Wilna zapoznają się z pracą swoich gdańskich odpowiedników, ze szczególnym uwzględnieniem działań edukacyjno-profilaktycznych prowadzonych przez Referat Profilaktyki.

W ramach rewizyty delegacja gdańskich strażników miejskich będzie obecna w Wilnie od 10 do 14 września i weźmie udział w Dniach Kultury Gdańska - Free Culture Gdansk Vilnius 2013.