Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Strażnicy z kontrolerami skarbowymi

Strażnicy z kontrolerami skarbowymi

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu dni funkcjonariusze Straży Miejskiej odbywali wspólne patrole z inspektorami Kontroli Skarbowej.

Wspólne działania urzędników i funkcjonariuszy miały miejsce 10, 16 oraz 18 września w godzinach porannych. Patrole z pracownikami Urzędu Kontroli Skarbowej (UKS) były bezpośrednio związane z legalnością prowadzonej działalności gospodarczej oraz prawidłowością rozliczeń podatkowych prowadzonych przez handlujących.

W dniu 10 września strażnicy z Referatu III oraz przedstawiciele UKS byli obecni na targowiskach: "Wrzeszcz" (ul. Wyspiańskiego – ul. Biała) oraz "Bangladesz" (Al. Jana Pawła II). W wyniku kontroli inspektorzy Kontroli Skarbowej nałożyli 4 mandaty karne za brak Książek Przychodów i Rozchodów, a funkcjonariusze Straży Miejskiej wystawili 2 mandaty za naruszenie art 26 ust. 1 pkt 2 – Prawo o Miarach, oraz 1 mandat za naruszenie art. 60³ § 1 Kodeksu Wykroczeń. Dwie osoby otrzymały również wezwanie do stawienia się w Urzędzie Kontroli Skarbowej celem złożenia wyjaśnień.

W dniu 16 września Referat I razem z inspektorami UKS objął działaniami targowisko przy ul. Elbląskiej. W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono naruszenie art. 60¹ § 1 oraz art. 137 § 1 Kodeksu Wykroczeń. W związku z nieprawidłowościami funkcjonariusze nałożyli 1 mandat karny oraz pouczyli osobę handlującą. Kontrolerzy skarbowi nie stwierdzili nieprawidłowości.

W dniu 18 września funkcjonariusze z Referatu IV Straży Miejskiej wspólnie z kontrolerami skarbowymi byli obecni na Targowiskach "Zielony Rynek" (Gdańsk – Przymorze), "Oliwa" oraz na Hali Targowej przy ul. Subisława (Gdańsk – Żabianka). W powyższych miejscach nie stwierdzono nieprawidłowości.

Straż Miejska w Gdańsku zachęca wszystkich handlarzy obecnych na gdańskich ulicach do zalegalizowania swojej działalności gospodarczej w celu uniknięcia konsekwencji finansowych.